Radar · Politik

Oklart om skydd för skador av covidvaccin

Än så länge finns det inget skydd om Astra Zenecas covid-vaccin skulle visa sig orsaka biverkningar.

Det covid-vaccin som Sverige förbundit sig att köpa av Astra Zeneca anses så pass oprövat att Läkemedelsförsäkringen, som ersätter patienter vid eventuella biverkningar, tvekar att låta det ingå i försäkringen.

Sverige har nyligen slutit ett avtal med det svensk-brittiska läkemedelsföretaget Astra Zeneca om att köpa dess vaccin mot det nya coronaviruset. I en första fas har Sverige förbundit sig att köpa sex miljoner doser.

Det uppgav regeringen och Sveriges vaccinsamordnare, Richard Bergström, på en presskonferens i förra veckan. Liknande avtal har även slutits i andra länder.

Astra Zeneca har dock vidtagit åtgärder för att försäkra sig om att företaget inte råkar alltför illa ut om vaccinet visar sig orsaka svåra biverkningar. Tillsammans med EU har företaget kommit överens om att dela på kostnaderna, om företaget blir skadeståndsskyldigt.

– Det handlar inte om att Astra Zeneca friskriver sig från ansvaret, men eftersom företaget säljer vaccinet till självkostnadspris har Astra Zeneca och EU kommit överens om vad som händer om det skulle dömas till skadestånd i domstol, att de i så fall delar på kostnaderna, säger Richard Bergström, regeringens vaccinsamordnare, till TT.

Annorlunda i Sverige

I Sverige ser det annorlunda ut. Till skillnad från många andra länder har Sverige en försäkring, Läkemedelsförsäkringen (LFF), som kan ersätta patienter vid eventuella skador eller biverkningar. Ersättningsbeloppen är oftast lägre, å andra sidan behöver patienterna inte stämma tillverkaren i domstol och bevisa att det är läkemedlet som orsakat skadan.

Som en av delägarna borde Astra Zenecas vaccin omfattas av försäkringen, mer eller mindre per automatik, men vaccinet anses så pass oprövat att LFF nu inlett en dialog med Socialdepartementet.

– Det här är en extrem situation. I dagsläget kan jag varken säga bu eller bä, säger Robert Ström, vd för Läkemedelsförsäkringen, till TT.

Orsaken, säger han, är att det finns för många frågetecken kring det nya vaccinet.

– Vi måste veta vad det är för produkt först. Vilken vaccinationsstrategi tänker man använda? Planerar man att vaccinera två miljoner – eller tio miljoner? Vi vet inte, säger Robert Ström.

TT: Hur ovanligt är detta, att ni säger nej till en produkt från en delägare?

– Det är extremt ovanligt, men det här är en ovanlig situation. Jag är helt övertygad om att vi kommer att lösa det här innan man börjar vaccinera. Alla är medvetna om vikten av ett försäkringsskydd, men fram till dess kan jag inte säga någonting, säger Robert Ström.

Fakta: Det nya vaccinet

• Det vaccin som Sverige slutit avtal med är det så kallade Oxfordvaccinet som tagits fram av forskare vid Oxford University, med hjälp av Astra Zeneca.                                                • Det är ett så kallat vektorbaserat vaccin där man tar hjälp av ett vanligt förkylningsvirus för att ta sig in i cellerna. I virusets arvsmassa finns en sekvens för ett protein som kommer från coronavirusets yta och som man vill att immunförsvaret ska reagera på.
• En nackdel med denna strategi är dock att risken finns att kroppen reagerar på förkylningsviruset och bildar immunitet mot detta, och inte bara coronaviruset. I så fall kommer vaccinet inte fungera om det behöver ges en gång till, eftersom kroppen blivit immun mot vektorn.
• Utöver detta vaccin planerar Sverige att sluta avtal med fler andra vaccintillverkare.