Radar · Djurrätt

Hotade djurarter i riskzon för coronasmitta

Schimpanser finns bland de arter som enligt studien troligtvis löper stor risk att infekteras av sars-cov-2.

Forskare vid Uppsala universitet undersöker vilka djurarter som är mottagliga för sars-cov-2, det vill säga det coronavirus om orsakar covid-19. Bland de arter som har identifierats finns många som är utrotningshotade.

Studien görs för att man i framtiden snabbt ska kunna hejda nya coronautbrott men också för att man ska kunna skydda utrotningshotade djur, skriver universitetet i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att veta vilka utrotningshotade arter som kan infekteras och försöka minimera risken att viruset sprider sig i vilda populationer, i djurparker och bland husdjur, säger Kerstin Lindblad-Toh vid Uppsala universitet, som deltar i forskningen.

Lindblad-Toh hennes kollegor har identifierat ett stort antal däggdjur som potentiellt kan smittas och bland högriskarterna fanns flera som är utrotningshotade.

Studien har även identifierat att många djur med närhet till människor – som kor, får, hjortar och getter – verkar ha en hög risk att infekteras av viruset. Däremot ser det ut som att hundar har låg risk att smittas, medan flera kattdjur, inklusive huskatter, löper medelhög risk.

Flera djurarter har sedan tidigare bekräftats bära på viruset, till exempel flera olika apor och en tiger på en djurpark i Bronx i New York. Liknande virus har också hittats hos fladdermöss, och det finns sannolikt även andra djur som kan föra över viruset till människor.