Radar · Inrikes

Försvaret ska se till att studenter testas

Folkhälsomyndigheten ger Region Västerbotten i uppdrag att se hur terminsstart kan påverka spridningsrisken av covid-19 bland studenter.

Studenter och anställda vid Umeå universitet kommer testas för covid-19 i en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten (FHM).

Testet, som FHM ger Region Västerbotten i uppdrag att genomföra, är tänkt att ”öka kunskapen om hur sjukdomen sprids” eftersom terminsstart innebär ”en förflyttning av individer över landet”, skriver myndigheten på sin hemsida.

Undersökningen inleds nästa vecka och kommer att bestå i ett erbjudande till test för pågående covid-19 för alla anställda och studenter med svenskt personnummer vid campus i Umeå.

Därefter erbjuds ett uppföljningsprov en vecka senare för att ”se om antalet smittade ökar”. De som har misstänkta symtom kommer att ha möjlighet att få provet hemkört och upphämtat.

Försvarsmakten ska bistå regionen i undersökningen och samla in proverna.

FHM har som mål att erbjuda 20 000 studenter och anställda provtagning.