Radar · Inrikes

Undersökning: Flertalet svenskar är för dödshjälp

Arkivbild.

En ny opinionsundersökning visar att majoriteten svenskar ställer sig positiva eller kanske positiva till frivillig dödshjälp ”när allt hopp är ute”.

Det är en ny Novus-undersökning som nu har tagit reda på svenskarnas inställning till frivillig dödshjälp. Undersökningen har gjorts på uppdrag av föreningen Rätten till en värdig död (RTVD).

Flera frågor har ställs under de totalt 1147 webbintervjuer som har genomförts. Bland annat har intervjupersonerna fått svara på om man anser att assisterad dödshjälp ska bli möjligt för människor som uppfyller särskilda villkor. I sammanhanget har man formulerat sig i termer som ”när allt hopp är ute”.

Majoriteten av alla svar var positiva. 51 procent svarade ”Ja, absolut” och 29 procent svarade ”Ja, kanske”. De som svarade nej eller var tveksamma utgjordes av totalt 15 procent.

48 procent svarade även ”Ja, absolut” på frågan om en parlamentarisk utredning borde tillsättas om möjligheten till assisterad dödshjälp. 30 procent svarade ”Ja, kanske”. 13 procent svarade nej eller var tveksamma.

Staffan Bergström, läkare och ordförande i RTVD, menar att Novus resultat borde tas på allvar av regeringen.

– Mot bakgrund av detta tydliga resultat är det helt orimligt att regeringen fortsätter att ducka för frågan. En parlamentarisk utredning bör tillsättas nu, säger han till Läkartidningen.

Villkoren i undersökningen

Inför undersökningen fick respondenterna följande information:
Utgångspunkten för den mest begränsade form av dödshjälp, assisterat döende, är att de som skulle komma ifråga är människor med obotlig sjukdom, som lider av svår smärta och där döden är nära förestående.
Dessutom gäller:
* Det är personens egen begäran om hjälp som ska gälla.
* Personen måste också vara vid sina sinnens fulla bruk. En noggrann medicinsk och psykologisk utredning om personens tillstånd ska göras.
Om undersökningen visar att de nämnda villkoren är uppfyllda ska assistansen bestå i att läkaren överlämnar recept på ett dödligt medel som sedan kan intas vid tidpunkt och plats som personen själv bestämmer.
Källa: Novus och Läkartidningen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV