Radar · Politik

Trump vägrar ge svar om fredligt maktskifte

USA:s president Donald Trump.

USA:s president Donald Trump vill på en direkt fråga inte garantera ett fredligt maktskifte efter valet i november. ”Vi får se vad som händer”, säger han.

Det är ett självklart inslag i en konstitutionell demokrati – att en sittande ledare lämnar ifrån sig makten vid en valförlust.

Något sådant löfte vill Donald Trump dock inte ge på förhand. Den amerikanske presidenten spår i stället att striden om Vita huset kommer att avgöras i Högsta domstolen, och upprepar sitt omstridda påstående om att poströstning leder till valfusk.

– Ni vet att jag har klagat väldigt mycket på (post-)röstsedlarna, röstsedlarna är en katastrof, säger han.

– Bort med röstsedlarna så blir det ett väldigt fredligt… Eller rättare sagt, det kommer inte att bli något skifte. Det kommer att bli en fortsättning.

Jämför med Belarus

Demokraternas presidentkandidat Joe Biden avfärdar Trumps uttalande.

– Vilket land befinner vi oss i? frågar han retoriskt, enligt nyhetsbyrån AFP.

– Han säger de mest irrationella saker. Jag vet inte vad jag ska säga.

Även från de egna leden hörs missnöjda röster. Den republikanske senatsledamoten Mitt Romney, som ofta riktar kritik mot presidenten, drar paralleller till den belarusiske diktatorn Aleksandr Lukasjenko.

”Det fredliga maktskiftet är ett centralt inslag i demokratin. Utan det blir det som i Belarus”, skriver han på Twitter.

Strid om HD-domare

Trumps utspel sker i ljuset av den strid om tillsättandet av en ny HD-domare som brutit ut efter Ruth Bader Ginsburgs död förra helgen.

Presidenten planerar att nominera en ny kandidat redan på lördag, och låta senaten rösta före valet, vilket sannolikt skulle garantera en konservativ dominans i den mäktiga domstolen i åratal, möjligen årtionden, framöver.

Demokraterna kräver att senaten ska vänta med att rösta om Bader Ginsburgs efterträdare till efter valet den 3 november. Två republikanska ledamöter har hittills anslutit sig till motståndarlägrets linje, men då Republikanerna har en majoritet om 53 mandat mot 47 skulle Demokraterna behöva stöd av ytterligare två republikaner för att stoppa omröstningen.

Vägrade rösta

Under valåret 2016 vägrade republikanska senatsledamöter att rösta om den dåvarande presidenten Barack Obamas förslag till ny HD-domare efter Antonin Scalias död.

Scalia ersattes efter maktskiftet i Vita huset 2017 av Neil Gorsuch, som nominerades av Donald Trump.

Fakta: Opinionsläget inför valet i USA

Om det vore val i dag skulle republikanen Donald Trump få 43 procent av rösterna och demokraten Joe Biden 50 procent, enligt politiksajtens Real Clear Politics sammanställning av aktuella mätningar.
USA:s komplicerade valsystem, där väljare i varje delstat röstar på elektorer som i sin tur utser presidenten, gör dock att valet i själva verket avgörs i några få så kallade vågmästardelstater.
Valet hålls den 3 november.
Källa: Real Clear Politics

Radar · Miljö

Därför återvände lodjuren till södra Sverige

Antal funna familjegrupper i Sverige under säsongen 2022/2023.


För 20 år sedan fanns ingen permanent lodjurspopulation i södra Sverige, men sedan dess har lodjuren återhämtat sig där. Orsakerna är flera, visar en ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Vintern 2021/2022 fanns det ungefär 345 lodjur i södra Sverige, det vill säga söderut från Mälaren och Vättern. Förvaltningens miniminivå låg på 148 lodjur för regionen.

I hela Sverige uppskattar Naturvårdsverket att det finns drygt 1 400 lodjur.

Radar · Djurrätt

Läckt förslag om EU-regler för djurtransporter kritiseras

En gristransport i Tyskland inspekteras av polisen.

I veckan kommer EU-kommissionen presentera ett förslag om skärpta regler för djurtransporter. Det är bara en liten del av det stora paket kring djurvälfärd som först planerats att presenteras inom denna mandatperiod. Men läckta dokument visar nu att inte ens transportdelen ser ut att bli särskilt ambitiös.

Innan slutet på 2023 skulle EU-kommissionen presentera flera förslag på förbättrat djurskydd i unionen, bland annat ett förbud mot lantbruksdjur i bur. Det var planen. Till sist visade det sig dock att det bara blir ett förslag om skärpta regler kring djurtransporter under denna mandatperiod. Och även där ser det ut att bli skärpningar med modifikation. Läckta dokument visar bland annat att EU-kommissionens förslag inte innebär något stopp för transporter av levande djur utanför EU, något som genom åren fått omfattande kritik från flera håll. 

Vissa skärpningar ser ut att ske. Bland annat föreslår kommissionen ett förbud av fartyg som seglar under ”svart flagg”, det vill säga som klassas som betydligt under en standardnivå. Blir det verklighet skulle hela 55 procent av den nuvarande flottan som transporterar levande djur förlora sina tillstånd. 

Men det finns en rad andra problem, menar djurrättsorganisationen Eurogroup for animals, som har tagit del av de läckta dokumenten. De skriver att ansvaret för att rapportera in missförhållanden till myndigheterna faller på just de personer som utför transporterna.

”Vi kan bara föreställa oss hur ivriga dessa operatörer kommer att vara att rapportera sina egna överträdelser till de behöriga myndigheterna”, skriver Reineke Hameleers, vd för Eurogroup for animals, i en kommentar

Kalvar får transporteras 18 timmar

Vissa positiva element finns i utkastet, skriver djurrättsorganisationen. Det handlar bland annat om förkortade max-restider för de flesta typerna av djur, obligatorisk spårbarhet i realtid på alla vägtransporter samt att kalvar yngre än 5 veckor inte får transporteras. 

Men fortfarande får övriga kalvar, trots att de anses vara sårbara, transporteras nio timmar plus nio timmar om det finns en timmas paus emellan dessa sträckor och om lastbilarna har ett speciellt utfordringssystem installerat. Men om lastbilarna delvis transporteras via fartyg så räknas inte tiden på fartygen in i dessa timmar. 

Eurogroup for animals kommenterar: ”som om hunger, uttorkning och utmattning hos oavvanda djur (och faktiskt hos alla djur) inte vore tidsberoende” och konstaterar vidare att dessa regler, som de nu är utformade, bland annat legitimerar den irländska exporthandeln med mjölkkalvar, som 2022 involverade 153 000 kalvar.

Fler typer av djur inkluderas

Enligt det som går att läsa i de läckta dokumenten står heller ingenting om maxtemperaturer under transporterna, trots att EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA, rekommenderat en maxtemperatur på 30 grader för transporter under dagtid. Inte heller står det något om obligatorisk övervakning av mikroklimatet i lastbilarna. 

Även vattenlevande djur och djur som transporteras i ”vetenskapligt syfte” inkluderas i det föreslagna regelveket. Men här är skrivningarna vaga, och utan mer specifika skrivningar är risken stor att de inte får något skydd i någon större utsträckning, konstaterar Eurogroup for animals.

Även transport av sällskapsdjur kommer att få regler att efterleva. Men i förslaget finns ingen maxtid för transport inskriven, bara att de måste matas ”minst var 24:e timma”. 

Radar · Djurrätt

Nykläckta kycklingar åt varandra levande

Bilden har tagits på ett kläckeri som inte har någon koppling till händelserna som beskrivs i artikeln.

Filmer från ett av Kronfågels kläckerier i Sverige visar hur nykläckta kycklingar äter varandra levande, rapporterar TV4 Nyheterna.

Filmerna visar kycklingar som sorterats bort för avlivning eftersom de är skadade och därför inte ansetts produktionsdugliga, och har spelats in av en djurrättsaktivist som tagit anställning på kläckeriet i syfte att dokumentera hur kycklingarna behandlas.

Kycklingarna ska egentligen avlivas inom kort efter utsorteringen, men har i flera fall blivit liggande i upp till tre timmar och därmed utsatts för onödigt lidande.

– Det är bedrövligt. Man måste kunna göra det bättre. Vi har ju lagar och regler för att man ska följa dem, säger Niklas Lundberg på Svenska djurskyddsföreningen till tv-kanalen.

Kronfågels vd Fredrik Strømmen säger att händelserna som filmats kan vara kopplade till ett produktionsstopp tidigare i år där allt fokus har legat på att få i gång produktionen.

– Då är det viktigt att rutinerna följs. Men här tror jag att det har gått så snabbt att vi inte har hängt med och kanske är det en medarbetare som inte lärts upp ordentligt av oss, som inte gjort som man ska och fåglarna hamnar då ihop och hanteras inte i enlighet med våra rutiner, säger Strømmen till TV4.