Radar · Inrikes

Regeringen: Ingen vetorätt vid organdonation

Socialminister Lena Hallengren (S).

Regeringen vill avskaffa anhörigas möjlighet att lägga sitt veto mot organdonationer från personer som nyligen avlidit, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

– Förhoppningen är ju förstås att den donationsvilja som finns hos svenska folket och de behov som finns av transplantationer ska gå lite mer hand i hand, säger socialminister Lena Hallengren (S) till Ekot.

Anhöriga kan i dagsläget säga nej till donation om det inte är klarlagt vad den avlidna ansåg om saken när han eller hon fortfarande var i livet, men den rätten vill regeringen alltså ta bort.

– Anhöriga spelar roll i att hjälpa till att göra den avlidnes vilja känd. Ibland har man ju gjort den känd genom att registrera sig i donationsregistret eller på annat sätt talat om att man absolut inte vill, säger Hallengren till Ekot.

Nu ska lagrådet ta ställning till förslaget, som är i linje med en utredning som presenterades i fjol. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.