Radar · Inrikes

Ny undersökning: För stora barngrupper i förskolan

Inte en gunga ledig! Barngrupperna är för stora i förskolan visar en undersökning av Lärarförbundet.

Nio av tio förskollärare arbetar i barngrupper som är större än Skolverkets riktmärke om 15 barn, visar en undersökning som Lärarförbundet gjort.

Lärarförbundet skickade i våras, mellan den 6 februari och den 1 mars, ut en webbenkät som 1 525 förskollärare svarade på. Enkäten visar att närmare nio av tio som arbetade i barngrupper med 4-5 åringar hade barngrupper som översteg riktmärket på högst 15 barn. Av dem hade 7 av 10 förskollärare 19 barn eller fler.

Men enligt Skolverkets senaste mätning i oktober förra året har barngruppernas storlek minskat från 15,4 barn till 15, rapporterar tidningen Läraren.

Men den statistiken från Skolverket visar inte verkligheten, menar Lärarförbundet. Det beror på att det ser väldigt olika ut på olika förskolor och för olika huvudmän. Veronica Persson, som gjort Lärarförbundets rapport, menar att många äldre barn lämnar förskolan för att börja i förskoleklass i augusti. Det gör att Skolverkets genomsnittssiffror på hösten inte ger en fullständig bild av förskolepersonalens arbetssituation, enligt tidningen Läraren.

Lite bättre i friskolor

7 av 10, eller 71 procent av förskollärarna i den kommunala skolan uppger att de inte påverkar hur många barn det ska vara i barngruppen. I de fristående skolorna uppger 54 procent av förskollärarna att de inte kan påverka antalet barn i barngruppen. Men 25 procent uppger att de kan påverka, medan motsvarande siffra inom de kommunala skolorna är 6 procent.

Enligt undersökningen kan en orsak vara att fristående förskolor inte måste ”ta hänsyn till platsgaranti vilket troligtvis är en förklaring till att förskolläraren och rektorn kan påverka antalet barn i större utsträckning”. Men även den ofta större närheten till ledningen som finns i fristående verksamhet kan vara en förklaringsfaktor, enligt undersökningen.

Ensam med undervisningsansvaret för 155 barn,

– Det finns extremfall med förskollärare som har undervisningsansvaret för 155 barn, men bland alla förskolor i dag är det 12 procent som endast har en förskollärare eller ingen alls. I dessa förskolor har 4 av 10 förskollärare i snitt ett undervisningsansvar för mer än 26 barn, säger Veronica Persson utredare på Lärarförbundet, till tidningen Läraren.

Rapporten visar också att personal kan vara tvungna att arbeta ensam med en större barngrupp. Något som händer före stängning eller tidiga mornar eller under andra tider på dagen i samband med att kollegor är sjuka.