Radar · Inrikes

Ny studie: Gravida med nya coronaviruset symtomfria

En majoritet av de kvinnor som testade positivt för det nya coronaviruset under graviditeten hade inga symtom, enligt en ny studie vid Karolinska Institutet.

En majoritet av de gravida kvinnor som testats positivt för SARS-CoV-2 var symtomfria, visar en ny studie från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Det fanns heller inte någon högre förekomst av förlossningskomplikationer bland de som bar på viruset.

Sedan den 25 mars i år har alla kvinnor som lagts in på Karolinska universitetssjukhuset för förlossning testats för det nya coronaviruset, SARS-CoV-2. Genom att samla in information från denna screening och graviditetsregistret för alla 2682 kvinnor som födde barn på sjukhuset mellan den 25 mars och 24 juli i år, har forskare undersökt förhållandet mellan medicinska utfall hos de kvinnor som testats positivt respektive negativt för det nya coronaviruset.

Majoriteten asymtomatiska

Resultatet av studien visade att två tredjedelar av de gravida som testades positivt var symtomfria. Forskarna kunde heller inte se någon skillnad mellan testnegativa och testpositiva vad gäller blödningar, för tidig födsel, amningsfrekvens, förlossningssätt, vårdtid, användning av ryggbedövning eller komplikationer hos mamma och barn vid födseln.

Havandeskapsförgiftning vanligare

Studieresultaten visade dock att förekomsten av igångsättning av förlossningen var lägre bland de kvinnor som testats positivt för det nya coronaviruset.

De positiva kvinnorna drabbades också i högre utsträckning av havandeskapsförgiftning, preeklampsi (7,7 procent hos testpositiva jämfört med 4,3 procent hos testnegativa).

– Det senare kan eventuellt förklaras av att både havandeskapsförgiftning och covid-19 påverkar ett flertal organ i kroppen och kan uppvisa liknande symtom, säger studiens förstaförfattare Mia Ahlberg, legitimerad barnmorska på Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Krävs större studier

Att majoriteten av de gravida kvinnor som testades positivt var asymtomatiska, påverkar studiens resultat, enligt Mia Ahlberg. Andelen med symtom behöver vara större för att kunna se om det finns en större risk för komplikationer bland kvinnor med SARS-CoV-2.

– Det finns ett flertal rapporter om gravida kvinnor som drabbas av allvarlig covid-19 och sämre utfall. Större studier bör genomföras för att kunna identifiera om kvinnor med symtom, och olika grader av symtom, är en riskgrupp för sämre utfall såsom för tidig födsel, säger hon.

Resultatet av studien visade också att det fanns ett samband mellan ett positivt test under graviditeten och utbildningsnivå och födelseland. 14,2 procent av kvinnor med lägre än tio års skolgång testades positivt för viruset, medan motsvarande siffra var 4 procent vid mer än 12 års skolgång. Förekomsten av SARS-CoV-2 bland gravida kvinnor födda i Afrika eller Mellanöstern var 10 procent, medan det låg på 3,9 procent bland kvinnor födda i de nordiska länderna, inklusive Sverige.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV