Radar · Miljö

Näbbval slog rekord i att hålla andan

En val i familjen näbbvalar, där småhuvudval  ingår  – den val som nu håller världsrekordet i att hålla andan.

En småhuvudval har genomfört ett dyk på tre timmar och 42 minuter – rapporterar vetenskapspublikationen Phys. Andetaget är det längsta som någonsin registrerats bland valar.

Blåvalen må vara den tyngsta och största, kaskeloter kan tampas med jättebläckfiskar och bardvalarna den kanske mest ikoniska. Men i paradgrenarna djup och uthållighet brädar småhuvudval alla andra valar.

Forskare vid universitetet Duke i USA satte taggar på 23 valar och studerade deras dyk under fem år.

De flesta dyken höll sig inom spannet 33 minuter till två timmar och 13 minuter. Men två dyk verkar forskarna närmast sakna ord för att beskriva, ett på nära tre timmar och ett andra på tre timmar och 42 minuter.

– Vi trodde det inte först, det här är däggdjur och att något däggdjur skulle klara av att befinna sig så länge under vatten, verkade otroligt, säger forskaren Nicola Quick i tidskriften Journal of Experimental Biology.

Men det var inte det enda forskarna häpnade över. De hade förväntat sig att återhämtningstiden skulle öka ju längre dyken varade. Men inget sådant mönster kunde skönjas. 
 
– Det faktum att vi inte gjorde det (såg ett mönster) öppnar upp för en mängd frågor, säger Nicola Quick.

Småhuvudval som ingår i familjen näbbvalar är också den val som dyker djupast – med dyk runt 3000 meter.