Radar · Miljö

Läkare JO-anmäler Preembeslut: ”Mörkar cancerrisker”

Antalet fall av leukemi har varit fler än förväntat bland de som bor i närheten av Preems raffinaderi i Lysekil.

Preems raffinaderi i Lysekil orsakar leukemi, enligt läkare och forskare. Nu anmäls Mark– och miljööverdomstolen till Justitieombudsmannen (JO) för att inte ha tagit hänsyn till forskning om riskerna. Samtidigt planerar personer som drabbats av leukemi att driva process mot Preem.

Dubbelt så många fall av leukemi än förväntat bland de boende i området. Det blev resultatet när forskare från Arbets– och miljömedicin i Göteborg år 2006 undersökte förekomsten bland de boende runt raffinaderiet. En uppföljande studie visade på 40 procent ökad risk. Tidigare forskning har visat på samband mellan utsläpp av bensen – som släpps ut från raffinaderiet – och leukemi.

– Det är en signifikant ökad risk för leukemi för dem som bor nära raffinaderiet, så enkelt är det, säger Magnus Sederholm, doktor i medicin som också arbetat som hjärtläkare i Lysekil.

När förhandlingar hölls i Mark– och miljööverdomstolen om Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet berättade Magnus Sederholm om studierna inför rätten. Nu anmäler han domstolen till Justitieombudsmannen för att inte ha tagit hänsyn till forskningen. När domstolen rekommenderade regeringen att säga ja till Preems utbyggnad tog man inte upp Sederholms synpunkter i sitt yttrande, utan konstaterade kort att det ökade antalet cancerfall troligen beror på slump, vilket är vad Preem anser. Detta med hänvisning till en uppföljning från Västra Götalandsregionens miljömedicinska centrum 2016.

– Jag blev helt paff när yttrandet kom och det inte stod någonting om det jag hade sagt, säger Magnus Sederholm.

Efter att domstolsförhandlingarna hölls i mars i år har ytterligare forskning publicerats som pekar i samma riktning. En forskargrupp från amerikanska Harvard bedömde att den ökade förekomsten av leukemi är i linje med vad man sett vid andra raffinaderier.

Cancerdrabbade kräver skadestånd

Ebba Malmqvist, docent i Arbets– och miljömedicin, har gjort en bedömning av forskningsläget där hon pekar på flera hälsorisker med en utbyggnad. Riskerna för hälsa kan enligt denna vara flera, både när det gäller bensen och andra ämnen som släpps ut från raffinaderiet.

– Vad summan av det här blir är det ingen som vet, men bensen är specialstuderat. Det här gäller den existerande anläggningen, nu ska man bygga ut och släppa ut ännu mer, säger Magnus Sederholm.

Han kräver nu att Justitieombudsmannen ska ogiltigförklara det yttrande som Mark– och miljöverdomstolen lämnat till regeringen som nu ska ta ställning till Preems utbyggnad.

– De har fattat beslut på ett felaktigt underlag, säger han.

Samtidigt arbetar Magnus Sederholm med att hjälpa ett antal personer som bor nära raffinaderiet i Lysekil och som drabbats av leukemi att driva process mot Preem. I en grupptalan kommer de att begära skadestånd – och ett stopp för verksamheten.

– Bevisbördan ligger på oss, men vi har tillräckligt på fötterna. Jag tror att Preem kommer åka dit på det här. De har mörkat riskerna, säger Magnus Sederholm.

Syre söker Preem för en kommentar.

Uppdaterad  200924 kl 21.00 med förtydligande av vilka studier och uppföljningar Magnus Sederholm respektive Preem hänvisar till.