Glöd · Debatt

”Tvinga bankerna att ge uppskov”

När människor förlorar sina jobb på grund av pandemin, hur ska det gå med deras bostadslån? Bankerna borde tvingas ge dem uppskov, skriver J Torben Staehr.

DEBATT Många blir friställda och permitterade på grund av pandemin. Många kommer förhoppningsvis också att kunna gå tillbaka till jobbet inom kort. Faran är nog mest om de har bostadslån att betala.

Finansinspektionen har gått ut med att inkomstbortfall kopplat till coronaviruset gör att bankerna får ge undantag från amorteringskravet. Det är ”upp till banken och låntagaren att själva komma överens om formerna”. Men räcker det? Borde inte banken ha skyldighet att bevilja uppskov ett tag för dem som blivit av med lönen? Om bankerna därvidlag får likviditetsproblem kan ju staten gå in och stödja dem.