Radar · Miljö

Fler vill engagera sig för klimatet

Att arbeta ideellt för klimatet lockar allt fler.

Ideellt engagerade mår bättre, känner mer meningsfullhet och är mindre ensamma. Och nu vill allt fler arbeta ideellt för klimatet, visar en ny undersökning som Volontärbyrån tagit fram.

Varannan svensk är ideellt engagerad, enligt Volontärbyrån, en ideell verksamhet som förmedlar volontäruppdrag mellan organisationer och privatpersoner.

– Det är slående hur mycket det ideella engagemanget ger människor – gemenskap, meningsfullhet och en chans att påverka samhällsutvecklingen, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån i ett pressmeddelande.

I undersökningen, som besvarats av 1259 volontärer, framkommer att var tredje person vill engagera sig i klimatfrågor framöver. Det är en ökning med 20 procent jämfört med för tre år sedan. 

– Det fantastiska engagemang som vi sett under coronakrisen har vi även sett i tidigare kriser, där människor är snabba att mobilisera för att hjälpa till. Nu säger många att de skulle vilja göra en insats för klimatet under det närmaste året, säger Maria Alsander.

Men bara fem procent har i praktiken engagerat sig ideellt för klimatet under 2019. En orsak är att det är svårt att hitta konkreta, tydliga uppgifter, förutom att bedriva påverkansarbete.

De senaste tre åren har ingen ökning av uppdrag inom klimat skett på Volontärbyrån. Men Maria Alsander tror på ändring i frågan.

– Ideella sektorn har historiskt sett ofta gett upphov till samhällsförbättrande innovationer, och en framtidsspaning är att vi kommer att se mer initiativ från civilsamhället kring klimatfrågan framöver.

Och framtiden ser ljus ut för det ideella engagemanget. Enligt den nya undersökningen vill 96 procent av de som har engagerat sig ideellt under 2019 fortsätta att engagera sig framöver.

Resultat: Volontärbarometern 2020

95 % av volontärerna mår bättre tack vare engagemanget
67 % känner sig mindre ensamma
40 % upplever att engagemanget hjälpt dem i arbetslivet
98 % upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning
97 % har fått ett mer meningsfullt liv
96 % vill engagera sig i framtiden
80 % säger att engagemanget i deras organisationer har ökat
70 % fler intresseanmälningar på Volontärbyrån under coronakrisen
30 % vill engagera sig i klimatfrågor kommande år
Källa: Volontärbarometern – Rapport om ideellt engagemang 2020