Radar · Miljö

Världen har blivit tystare

Berget Merapi i Indonesien spyr ut vulkaniskt material.

Enligt en rapport publicerad i tidskriften Science minskar det högfrekventa seismiska oljud som vi människor skapar genom olika aktiviteter. Minskningen beror på aktivitet under corona-pandemin.

Seismografer mäter olika händelser i jordskorpan, jordbävningar främst. Men också olika mänskliga aktiviteter har mätbara effekter. Kärnvapensprängningar och oljeutvinning är de mest dramatiska, men en stor mängd andra rätt vardagliga aktiviteter plockas upp av mätinstrumenten.

Forskare plockar upp ett i det närmaste konstant brus, i synnerhet i stadsmiljö. Vibrationerna orsakas av trafik, industrier och byggprojekt bland annat.

Signalerna blir starkare under dagtid, i synnerhet under vardagar och blir starkare ju tätare befolkat ett område är. Det mest påtagliga problemet som dessa vibrationer skapar är att det blir svårare att följa naturlig seismisk aktivitet. Det blir svårare att höra om det är en jordbävning på gång.

Allt färre vibrationer

– Man kan nästan se det som en våg, säger seismologen Stephen Hicks till The Guardian.

– Man kan se hur den seismiska tystnaden breder ut sig över tid med start i Kina sent i januari för att sen flytta till Italien och vidare i mars och april.

Forskarna bakom rapporten har analyserat data från 268 sensorer i 117 länder och funnit betydande minskning i oljud med mänskligt ursprung i 185 av sensorerna.

Runt skolor och universitet i USA och Storbritannien minskade vibrationerna med 20 procent mer än vanligt under sommarlovet. I Barbados minskade det högfrekventa oljudet till hälften när turismen och därmed flygandet minskade.  

Unik förändring

– Den ökande tystnaden är unik, i alla fall så långt tillbaka som vi kan se, säger Tomas Lecocq, en av författarna till studien till The Guardian.

Studien visar också att vibrationer från mänsklig aktivitet sprider sig längre än man tidigare har trott. För forskningen innebär minskningen av oljud en oväntad möjlighet. Mänsklig aktivitet maskerar i ökande utsträckning de svaga seismiska signaler som beror på förändringar i berggrunden och tidiga signaler om vulkanutbrott.

– I städer med geologiska riskfaktorer som jordbävningar, vulkaner eller jordskred vill vi övervaka det som händer och kanske kunna ge en varning om vad som är på gång, säger Hicks.