Radar · Utrikes

Nästan 60 procent överdödlighet i Sydafrika

Anställda i skyddskläder bär en kista med en kvinna som dog av coronaviruset i tisdags, 21 juli.

Dödligheten i Sydafrika har varit nästan 60 procent högre än förväntat de senaste veckorna. Nu befarar man att de coronarelaterade dödsfallen är många fler och virusspridningen är långt värre än vad den officiella statistiken visar.

”De senaste veckorna har siffrorna visat en obarmhärtig ökning – vid den andra veckan i juli var det 59 procent fler dödsfall av naturliga orsaker än vad som förutsågs baserat på historisk data”, skriver det sydafrikanska medicinska forskningsrådet (SAMRC) i en nysläppt rapport.

Rapporten släpptes samtidigt som hälsodepartementet rapporterade ett nytt sorgligt rekord över avlidna i covid-19 på ett dygn – 572 dödsfall. Men situationen befaras alltså vara långt värre än vad de redan mörka siffrorna visar.

Mellan tidig maj och mitten av juli rapporterades drygt 17 000 fler dödsfall än förväntat. Av dem var nästan 11 200 avlidna över 60 år gamla – den åldersgrupp som är mest sårbar för coronaviruset.

– De veckovisa dödsrapporterna har uppenbarat en enorm diskrepans mellan landets bekräftade covid-19-dödsfall och antalet överskott av naturliga dödsfall, säger professor Debbie Bradshaw, författare till rapporten.

Slagit hårt mot Sydafrika

Sydafrika är det hittills värst drabbade landet i Afrika och ett av de värst drabbade i världen, vad gäller bekräftade fall av coronaviruset. Antalet konstaterat smittade närmar sig 400 000 personer och nästan 6 000 människor har avlidit.

President Cyril Ramaphosa införde en hård nedstängning av samhället i slutet av mars när coronapandemin bröt ut. När landet endast hade 400 bekräftade fall stängdes affärer, människor beordrades att stanna hemma och militären kallades ut på gatorna för att se till att restriktionerna efterlevdes.

Men den snabbt växande fattigdomen och arbetslösheten fick regeringen att lyfta restriktionerna långt innan toppen av pandemin var nådd.

Kopplat till covid-19

SAMRC har under flera årtionden forskat i sjukdomstrender och identifierat de viktigaste orsakerna till dödsfall i landet och man har identifierat en överdödlighet som är kopplad till covid-19, enligt rådets chef Glenda Gray.

– De kan tillskrivas såväl covid-19-dödsfall som icke-covid-19 till följd av andra sjukdomar som tuberkulos, hiv och icke-smittsamma sjukdomar, eftersom sjukvården är omdirigerad för att stötta den här hälsokrisen, säger hon.

Fakta: Sydafrika och covid-19

Liksom flera afrikanska länder hade Sydafrika till en början en relativt låg smittspridning. Det första kända fallet var en äldre man som återvände från Italien den 1 mars och det första dödsfallet bekräftades den 27 mars.
Den 23 mars, när runt 250 covidfall konstaterats, meddelade president Cyril Ramaphosa en nedstängning av landet mellan 26 mars och 17 april. Den förlängdes senare till slutet av april.
Nedstängningen har beskrivits som en av de hårdaste i världen, med order om att stanna hemma samt förbud mot motionerande, hundpromenader och försäljning av alkohol och tobak.
Ekonomin, som sedan sista kvartalet 2019 befinner sig i recession, står inför stora utmaningar efter månader av nedstängning, ökad arbetslöshet och kraftigt ökade samhällskostnader till följd av pandemin.
Den samlade ekonomin väntas tappa 7,2 procent under 2020, den största minskningen sedan 1930-talet.
Efter maj månad, men framför allt sedan början av juni, har delar av virusrestriktionerna hävts. Alkoholförbudet hävdes den 1 juni, men återinfördes den 12 juli efter ökad belastning på sjukvården kopplad till alkoholkonsumtion.
Enligt officiella siffror har omkring 395 000 människor bekräftats smittade och nästan 6 000 har avlidit i covid-19. Hittills har provinserna Gauteng, Västra Kap och Östra Kap drabbats värst.
Landet har utlyst katastroftillstånd till och med den 15 augusti.
Källa: South African National Department of Health, Landguiden/UI