Radar · Miljö

Kortare häckning för finska fåglar

Svartmesen häckar gärna i det nordiska barrskogsbältet.

En ny studie visar att ett stort antal arter av fåglar i Finland både börjar häcka tidigare och häckar en kortare tid jämfört med hur det förhöll sig på 1970-talet. 

Fåglars beteendemönster säger en hel del om de förändringar som klimatet genomgår, exempelvis väljer många arter att övervintra i Norden istället för att som tidigare flytta söderut. Ett varmare klimat ger också förutsättningar för fåglar att inleda sin häckningsperiod tidigare.

En studie från Helsingfors universitet som omfattar 73 fågelarter visar att fåglar i Finland har börjat häcka tidigare under de senaste 40 åren; resultaten baseras på över 820 000 ringmärkningar gjorda mellan 1975 och 2017. Studien visar också att nästan var tredje av de undersökta arterna har börjat häcka en kortare tid i minst en zon med likartat klimat, till exempel skog, jämfört med 70-talet.

Den kortare häckningstiden kunde framför allt noteras hos övervintrande fåglar, eller arter som flyttar kortare sträckor vintertid. Denna förändring kan leda till att fler fågelungar kommer behöva föda tidigt på säsongen, och det är också de arter som normalt häckar tidigt på året som nu börjar ännu tidigare. Fåglarna tycks dock inte ägna proportionerligt mer tid för att häcka. Vuxna fåglar skulle istället kunna ägna sig att bättre förbereda höstens eventuella flytt.

– Vuxna fåglar kan använda tilläggstiden för andra stadier i sin livscykel, till exempel för att förbereda sig för ruggning efter häcksäsongen eller för höstens migration. Vilka effekter dessa förändringar har på lång sikt måste studeras mer i detalj, eftersom de också kan leda till förändringar i artbeståndet, säger intendent Aleksi Lehikoinen vid Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseum Luomus, i ett uttalande på universitetets hemsida.