Radar · Djurrätt

Getingarna taggade aldrig till i sommar

Getingarna har det kämpigt i år.

I början av året spåddes sommaren bli en riktig getingsommar. Men prognosen har kommit på skam och antalet getingar ligger på ovanligt låga nivåer.

– Vi kan bara spekulera i varför, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert Anticimex.

Det är inte bara för människor som 2020 är ett kämpigt år – även getingarna har det tufft. Det visar sig i Anticimex statistik över getingsaneringar som företaget har behövt göra i år.

Sedan Anticimex började mäta i början av 2010-talet har de kunnat se en trend där varannan sommar brukar ge ett större antal getingar än vanligt.

– Ojämna år brukar det vara lite lägre nivåer, så vi räknade med högre i år. Men plötsligt ligger årets nivåer en bra bit under det normala, säger Håkan Kjellberg.

Anledningarna till att getingarna har haft det svårt att växa i antal i år kan vara många, enligt skadedjursexperten. Bland annat kan den milda vintern ha spelat in.

Ensamma drottningar

– En mild vinter kan låta bra för övervintrande getingdrottningar. Men det gör också att svampar och bakterier kan överleva och det kan ställa till det för getingarna, säger han.

I början av getingsäsongen finns bara getingdrottningar som måste hitta föda och bygga bon på egen hand. Blir det då attackerade av andra djur som gynnats av det milda vädret kan det göra det svårt för getingarna att bli talrika under sommaren.

Men att ”varannat år”-principen verkar ha rubbats förbryllar Anticimex. Företaget kan heller inte se några regionala skillnader i antalet, utan det är få getingar i både norr, söder, öst och väst.

"Huvudvärk"

– Det är något av en huvudvärk det här. Men det är bara att avvakta och se. Naturen är ju fantastisk och självreglerande, säger Håkan Kjellberg.

I stället är det ett annat sexfotat djur, nämligen myran, som har ett riktigt bra år enligt Anticimex statistik.

– Här har vi fått göra fler insatser senare in på säsongen än vad vi behövt göra tidigare, säger han.

Våras för myror

Myror har övervintrande samhällen där fler individer har överlevt i och med den milda vintern som varit.

Men Håkan Kjellberg vill poängtera en sak kring skadedjur som är bra att ha med sig, även om de är otrevliga att ha inomhus:

– Man ska inte glömma bort att de här djuren har en enorm funktion biologiskt, som bidrar till att bland annat rädda våra fruktskördar och håller andra skadedjur borta.