Radar · Miljö

Statligt stöd ska hjälpa vilda pollinatörer

Ett bi hämtar nektar från en åkervinda.

Insektsarter som pollinerar växter försvinner i allt snabbare takt och det kan leda till stora problem med matförsörjningen i framtiden. Även i Sverige har forskningsstudier visat på en nedåtgående trend. Nu satsar regeringen extra pengar för att vända utvecklingen.

Orsakerna till förlusten av pollinatörer är många, däribland ”det effektiviserade jordbruket, att livsmiljöer förstörs med påföljande förlust av kvaliteter i landskapet, användningen av växtskyddsmedel och potentiella effekter av klimatförändringar”, enligt rapporten Pollinatörer och pollinering i Sverige från Naturvårdsverket.

Ett intensivt brukande och exploatering av mark har länge skett utan tillräcklig kompensation för vilda pollinatörer menar myndigheten. Mot bakgrund av att omkring 90 procent av jordens vilda växter är pollinerade är situationen alarmerande. 

I Sverige är det främst bin, fjärilar och flugor som bidrar till pollineringen. År 2020-2022 finns extra medel, genom den lokala naturvårdssatsningen LONA, att söka till lokala projekt som gynnar dessa pollinatörer.

– Konkret handlar det om att länsstyrelsen kan ge stöd till projekt som underlättar för vilda pollinatörer att hitta mat och boplatser, att föröka sig och kunna förflytta sig mellan boplats och matställen. Exempel är att skrapa fram sand eller öka blomrikedomen i naturen, säger Erik Sjödin, handläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Det är kommunerna som kan söka bidrag den här vägen men föreningar och andra lokala aktörer kan också initiera projekt och vända sig till sin kommun. Projekten kan få max 50 procent finansiering. Sista ansökningsdag är den 22 mars.