Radar · Miljö

Superdator ska upptäcka klimatförändringar tidigt

Genom att kunna förutspå sådant som oväder på ett tidigt stadium, kan det i bästa fall motverka katastrofer.

En brittisk superdator ska på ett tidigt stadium kunna förutse sådant som stormar och föreslå åtgärder, enligt Supermiljöbloggen. 

Det är den brittiska regeringen som satsar 15 miljarder kronor på att uppgradera superdatorn Cray XC40 som finns hos Storbritanniens meteorologiska tjänst, Met office. Datorn är tänkt att bli världens kraftigaste för den här typen av beräkningar och så kallad klimatmodellering.

Vid klimatmodellering används matematiska metoder för att skapa en modell som kan simulera interaktioner mellan olika faktorer som påverkar klimatet. Det kan till exempel handla om atmosfären, haven, landområden eller is.

Uppgraderingen av den här befintliga superdatorns kapacitet beräknas pågå under en tioårsperiod och ska bli sex gånger så effektiv som idag.

Med hjälp av datorn kan sådant som extremväder och klimatförändringar  över hela världen förutspås på ett tidigt stadium. Prognoserna kan också berätta om var till exempel sådant som översvämningsskydd bör sättas in och vad som behöver göras för att undvika elavbrott.

Förfinade klimatberäkningar från hela världen ska också användas som underlag till den brittiska regeringens klimatpolitik.

Vädertjänsten Met office beräknar att superdatorn totalt, under sin livstid kommer att kunna spara in runt 25 miljarder kronor i Storbritannien på att tidigt kunna förutsäga oväder och väderrelaterade faror.