Radar · Miljö

Statligt bidrag till omstritt gruvprojekt i Skåne

David Minchin, vd Scandivanadium intill en borrkrona och ett stycke vanadin.

Brittiska gruvbolaget Scandivanadium får en halv miljon från svenska staten för att undersöka möjligheten att utvinna batterimetallen vanadin från Lyby mosse i Skåne – något som upprör lokalbefolkningen.

Vanadin är en sällsynt metall som i dag bryts i första hand för att göra stål hållfast och värmetåligt. Men metallen kan även användas i batterier, och spås därför bli ännu viktigare i framtiden, för lagring av förnyelsebar energi.

I fjol provborrade brittiska gruvbolaget Scandivanadium i Lyby Mosse utanför Hörby i Skåne efter metallen, och beräknade att den skånska berggrunden har vanadindepåer värda 50 miljarder kronor, rapporterar SVT.

– Det här är ett steg på vägen mot utvinning av en av världens rikaste vanadinådror, säger David Minchin, vd för Scandivanadium, till Sydsvenskan.

Och nu får bolaget 500 000 kronor från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för ett sex månader långt forskningsprojekt om hur man kan utvinna vanadin i Skåne på ett hållbart sätt.

Gruvplanerna har upprört lokalbefolkningen, som varnar för att naturen kan påverkas negativt och att grundvattnet riskerar att förorenas.

Vanadin används bland annat till uppladdningsbara batterier
Vanadin används bland annat till uppladdningsbara batterier. Foto: W. Oelen/Chemicalinterest/Wikimedia commons CC 3.0

– Att man säger att det här ska bli lakning utan utsläpp är anmärkningsvärt, för även om man genomför lakning i en sluten container så har man ju restprodukter, säger Anita Ullman från Nätverket Vetonu till  Sveriges radio.

Nätverket är emot företagets gruvplaner, och skulle hellre se mer stöd till forskning om hur man kan återvinna vanadin.

Scandivanadium har ännu inget brytningstillstånd, enligt ett pressmeddelande i december 2019:

– Vi kommer inte fatta beslut om hur vi går vidare i Hörby förrän vi provborrat i de andra områden i Skåne där vi har undersökningstillstånd. Under 2020 prioriteras arbetet med att skapa acceptans och förståelse i lokalsamhället för vår verksamhet, sa vd David Minchin då.