Radar · Nyheter

Fler anmäler dålig arbetsmiljö inom sjukvården

Personal inom vård- och omsorgsyrken utgör en allt större andel av anmälningarna till Arbetsmiljöverket om arbetsmiljöproblem, rapporterar Ekot.

Anmälningar om arbetsmiljöproblem inom vård och omsorg som skickats till Arbetsmiljöverket ökar kraftigt.

Personal inom vård- och omsorgsyrken utgör en allt större andel av anmälningarna till Arbetsmiljöverket om arbetsmiljöproblem, rapporterar Sveriges radio.

2015 stod vård- och omsorgsbranschen för var femte anmälan. 2017 var det var fjärde. Och i fjol, av totalt dryga 600 arbetsmiljöärenden, handlade närmare vart tredje om problem inom branschen vård och omsorg.

– Delaktigheten har saknats för oss vad gäller arbetstider. Vi får veta med bara fyra veckors framförhållning hur vi ska jobba, säger Maria Sandberg, huvudskyddsombud vid ett serviceboende i Söderköping till Sveriges radio.

Samtidigt som arbetsmiljön upplevs som försämrad på sjukhus, kvartersakuter och inom kommunal omsorgsverksamhet har anmälningsbenägenheten ökat inom de kvinnodominerande yrkena.

– Skyddsombuden inom skola, vård och omsorg har tuffat till sig, säger forskaren Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet till Sveriges radio.

Arbetsmiljöärenden från Byggnads är numera bara en bråkdel av de från vård och omsorgssektorn. För tjugo år sedan hade andelen varit den omvända, enligt Maria Steinberg.