Radar · Miljö

Studie: Ju tätare befolkning desto färre bin

Bin påverkas av befolkningstätheten.

Antalet pollinatörer – som bin och blomflugor – påverkas mer av befolkningstäthet än tillgången till grönyta. Ju mer tätbefolkat desto färre arter av både vildbin och blomflugor, visar en ny studie från Lunds universitet.

Forskarna har undersökt tillgången på pollinatörer i trädgårdar och innergårdar i och omkring Malmö och har upptäckt att höga hus och slutna gårdar faktiskt utgör fysiska hinder för insekterna.

Dessutom erbjuder grönytorna som återfinns i tätbebyggelse ofta inte ett tillräckligt rikt utbud av växter som faller pollinatörerna i smaken.

”Vi ser att ju mer tätbefolkat, desto färre arter av både vildbin och blomflugor hittar vi i trädgårdar och på bostadsgårdar. Vi ser också att områden med slutna bostadsgårdar och höga hus har färre arter av vildbin än områden med radhus och villor, även när det finns stora grönytor mellan husen”, säger en av forskarna, Anna Persson vid Centrum för miljö- och klimatforskning, i ett pressmeddelande.

I samband med studien upptäcktes även att trädgårdar i staden huserar helt andra arter av vildbin och humlor än de på landsbygden. Totalt undersökte forskarna 39 stadsträdgårdar, som sedan jämfördes med 14 trädgårdar på landsbygden utanför Malmö.