Radar · Miljö

Omväxlande landskap ger pollinerare mer mat

Bin får mat under en längre tid av året ifall flera olika grödor odlas.

Fler grödor ger fler bin. Genom en större blandning av det vi odlar kan vi gynna pollinerare och andra insekter som är viktiga för människan. Det slås fast i ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Att fler grödor bör gynna bin har forskare pekat på tidigare. Detsamma gäller exempelvis jordlöpare som hjälper till i jordbruket genom äta upp djur som angriper odlingarna. Ett skäl är att säsongerna skiljer sig något åt mellan olika grödor och att insekterna får mat under längre tid om fler grödor odlas.

Nu har forskare på SLU kunnat visa på effekterna i praktiken, genom studier i Skåne. Antalet insektsarter som klassas som ”nyttiga” var enligt forskarna upp till 10 procent större i landskap med fler grödor, skriver forskning.se.

Men det räcker inte att odla olika grödor, enligt studierna. Effekten syntes bara om det också fanns variation i landskapet i form av exempelvis skog och hagmarker.

Guillermo Aguilera, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), påpekar att Skåne skiljer ut sig från andra delar av Sverige genom sitt intensiva jordbruk. Om effekten av att öka antalet grödor skulle vara lika stor på andra håll är inte säkert, men värd att undersöka, menar han.

– Det skulle vara intressant att jämföra med regioner där mångfalden av grödor redan är större ”by default”, säger Guillermo Aguilera till forskning.se.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV