Glöd · Debatt

En bön för Vättern och Vätternvårdsförbundet

"Jag brinner för att Rädda Munksjön och Vättern.

Vätternvårdsförbundets arbete präglas inte av dialog utan av monolog, och det vill jag gärna medverka till att ändra på.

Vi hade en bonde som blev statsminister. Sedan hade vi en statsminister som blev bonde. Ingmar Wetterheim var på sin tid bonden som 1987 blev ordförande i Rädda Vättern. Ska vi Rädda Vättern, som är barnens framtid, så behövs det en folklig debatt och att medborgarna får komma till tals. Det sunda bondförnuftet måste beredas plats. Vätterns framtid kan inte bara låta sig styras av experter, som talar om för oss vanliga medborgare vad som gäller.

Folkbildningens aktörer kan vara ett redskap för att skapa dessa samtal, mötesplatser för information och diskussion om hur Vättern mår i dag och hur vi ska kunna rädda vår älskade sjö. Det handlar inte bara om att vi som bor runt Vättern ska överleva, utan om att vi ska leva, genom att vi ska få rent vatten. Det är viktigt att komma ihåg detta, när vi lever i en värld där en miljard människor inte får rent vatten varje dag.

I filmen Vättern under ytan tar Alf Svensson, som bor i polkagrisarnas stad med utsikt över Vättern, plats när han är ute och promenerar. Han har god insikt i hur Vättern mår och han brinner för att Rädda Vättern. Filmen har redan setts av 50 000 personer och har redan gjort att många ställt sig frågan: vad sysslar Vätternvårdsförbundet med?

Ofta upplever man att Vätternvårdsförbundet är ett hot mot Vättern, genom att de tydligen inte ser eller vill se alla miljöbovar runt Vättern.

Jag tänker på Axamo flygplats och flygplatsen i Karlsborg, både den civila och militära, som är stora miljöbovar genom att de släpper ut PFAS i Munksjön (från Axamo flygplats) och i Vättern.
Vätternvårdsförbundets  engagemang i detta är inte på högsta nivå.

Gruvan i Askersund bör genomgå en en miljögenomlysning om det nu ska bli rent vatten i den planerade tunneln till Örebro. Varför har inte Vätternvårdförbundet tagit initiativ till detta?

Försvarets skjutövningar ovanför Vättern hotar ett tjugotal fågelarter. Detta verkare inte intressera Vätternvårdsförbundet. Vättern och fåglarna är en del av Guds skapelse, det är däremot inte försvaret.

Lådorna med kvicksilver i som försvaret dumpat i Vättern verkar Vätternvårdsförbundet ha tagit bort ifrån agendan. Vad händer om de börjar gå sönder och kvicksilver kommer ut i Vättern? En fråga som borde intressera Vätternvårdsförbundet.

Men så länge försvaret är medlemmar i Vätternvårdsförbundet kan de fortsätta med sitt dubbelspel. Att vara ett miljöhot med sin verksamhet mot Vättern och samtidigt vara medlem i en organisation som påstår sig att värna om Vättern. En paradox värd att notera.

Varför har inte Vätternvårdsförbundet engagerat sig för att flytta försvarets verksamhet som har sin utgångspunkt från Karlsborgs till Älvdalens skjutfält, som är ett av Europas bästa flygfält för den typen av verksamhet?

Varför har inte Vätternvårdsförbundet drivit på frågan om en sanering av Munksjön, som är en av Europas giftigaste sjöar?

Munksjön har en koppling till Vättern, genom att Munksjöns vatten kommer ut i Vättern. Det är 50 år sedan en vattendom kom om att Munksjön skulle saneras när teknik för detta finns. Det ska inte behövas väntas 50 år till, innan något händer. Sanera Munksjön nu! Precis.

Jag föreslår också att en ensamutredare får utreda Vätternvårdsförbundets verksamhet, inte minst om det är så att en del i styrelsen sitter på flera stolar.

Jag föreslår att Inga-Britt Ahlenius anlitas, som vet hur en verksamhet ska bedrivas för att den ska få förtroende och vara oberoende av  egenintressen, som i det här fallet försvarets. Att sitta på två stolar är inget recept som Ahlenius  brukar rekommendera.

Jag brinner för att Rädda Munksjön och Vättern. Jag kommer att strida för det jag står för, i syfte att rädda Munksjön och Vättern. Jag är och vill fortsätta vara en del av de fria ordet.

Jag kämpar inte i första hand för mitt eget liv, utan för barnens framtid.

Jag har varit svårt sjuk i cancer och förstår att mitt liv en dag tar slut och att den dagen kan komma snart. Jag är inte rädd för att dö, det är lika naturligt som att vi föds. Jag tror inte på tomten, jag tror på Jesus.

Jag tackar Gud varje dag jag kan gå upp ur sängen. Livet går inte i repris. Därför försöker jag att göra något varje dag, som kan bidra  till ett bättre Sverige och en bättre värld.

Nu uppmanar jag alla att be för Munksjöns och Vätterns framtid. Inkludera gärna Vätternvårdsförbundet i era böner.

Vatten till alla. Utan vatten inget dop. Vatten handlar inte bara om att överleva, utan om att leva.

Detta är paroller för mitt arbete, som kan bli text på plakat för en demonstration för Munksjöns och Vätterns framtid. På ett plakat kan det gärna stå: Nej till gruvan i Norra Kärr – ja till livet! Föreningen Rädda Munksjön hade planerat  en  demonstration i sommar, men den fick ställas in på grund av corona. Nu hoppas jag att demonstrationen ska kunna genomföras nästa år.

För några år sedan ringde kyrkklockorna runt Vättern för att rädda vår underbara sjö. Det är dags igen! Den här gången bör kyrkklockorna även ringa i Örebro, eftersom det nu planeras för att de i framtiden ska få sitt vatten från Vättern. Amen.