Radar · Miljö

28 biljoner ton is har smält sedan 1994

Enligt beräkningar stiger världshaven med cirka 80 meter om all is på jorden smälter.

Totalt 28 biljoner ton is har försvunnit från jordens yta sedan 1994. Det har brittiska forskare kommit fram till genom att studera satellitbilder mellan åren 1994 till 2017, rapporterar Supermiljöbloggen.

De brittiska forskarna har analyserat satellitbilderna av jordens poler, berg och glaciärer för att mäta hur mycket is som smält bort på grund av den globala uppvärmningen. Deras slutsats är att alla regioner har förlorat en oroväckande mängd is, och fortsätter att göra så.

”28 biljoner is motsvarar hela Storbritanniens landyta täckt med ett 100 meter högt istäcke”, berättar Tom Slater från Leeds University för The Guardian.

Professor Andy Shepherd, Leeds universitet, berättar för The Guardian att nivån på issmältningen är ”häpnadsväckande” och varnar för att havsnivån kan komma att nå en meter i slutet århundradet.

Enligt forskarna kan effekterna av att isen smälter i sådana mängder även minska planetens förmåga att reflektera solstrålningen tillbaka ut i rymden. Vit is försvinner och ersätts av det mörka havet eller marken under isen vilket absorberar mer och mer värme och ökar planetens uppvärmning ytterligare.

Enligt forskarna motsvarar mängden smält is det som förutspåtts av FN:s
klimatpanel IPCC som ett värsta scenario, uppger Supermiljöbloggen.