Intro

Välkommen till dagens Syre

Hur ska vi rädda vår värld? 
David Fopp, som är lektor i barn- och ungdomsvetenskap på Stockholms universitet, presenterar ett antal konkreta förslag i dagens Syre, dagen då tusentals ungdomar runt om i världen kräver kraftfulla klimatåtgärder. 

Partier och fack planerar för ett digitalt första majfirande. Vår reporter Olof Klugman berättar mer om det.

I Jenny Luks artikelserie om framtidens växtbaserade mat, intervjuas Pernilla Berg, nutritionist och medicine doktor i molekylär toxikologi.

Det här är några exempel på innehållet i dagens tidning.

Önskar god läsning och en bra helg!