Radar · Djurrätt

Skrik från slakterier tystas

Filmad slakt blir ljudlös hos Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket tar numera bort ljud från slakterifilmer. Tidningen Foodmonitor har tidigare fått ut filmer med ljud enligt offentlighetsprincipen. Men nu beslutar en verksjurist på myndigheten att ljudet inte är relevant.

Senast i november förra året kunde Foodmonitor publicera filmklipp med ljud som hade spelats in av officiella veterinärer. Filmerna handlande om allvarliga djurskyddsärenden och lämnades ut till tidningen av Livsmedelsverket. Men när nya videofilmer nu begärdes ut hördes inte längre djurens skrik. Enligt myndigheten har ljudet tagits bort för att filmfilerna komprimeras och ljudet inte tillför ärendena någon sakuppgift.

Foodmonitor menar att det strider mot öppenheten som myndigheten står för. Organisationen Djurens rätt är också kritisk. Etolog Anna Harenius kommenterar på Djurens rätts hemsida.

– När till och med ljud börjar censureras av myndigheter kanske det som pågår bakom slakteriernas stängda dörrar har gått alldeles för långt?

Inte sekretess

En parallell dras till ett domslut i Kammarrätten om mörkläggning av Länsstyrelsen i Hallands län. Djurens rätt hade begärt ut information om djur på cirkusar i Sverige. Länsstyrelsen i Hallands län maskade så mycket att det inte ens framgick vilka sorters djur som fanns på de cirkusar som hade besiktigats. Djurens rätt överklagade till Kammarrätten som i september förra året beslutade att myndigheten måste lämna ut uppgifterna, det fanns inga skäl att sekretessbelägga dem.

Även föreningen Djurrättsalliansen har i dagarna rapporterat om att kontrollrapporter som begärs ut från länsstyrelsen ofta är helt svartmaskade.

– Myndigheten sätter uppenbart djurindustriernas intressen främst genom att dölja de brister som uppmärksammats vid kontroller. Det är absurt att en kontrollmyndighet väljer att skydda verksamheter som helt uppenbart bryter mot lagstiftningen, framför att ge allmänheten rätt att granska enligt offentlighetsprincipen, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen i ett inlägg på Facebook.