Radar · Integritet

Mänskliga rättigheter på tillbakagång i Europa

Dunja Mijatović i det hårt kritiserade och nu nedstängda flyktinglägret Vucjak i december 2019.

Utvecklingen för mänskliga rättigheter i Europa ser dyster ut, enligt Dunja Mijatović, Europeiska rådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Både för EU-medborgare, flyktingar och specifikt för kvinnor har rättigheter inskränkts.

Dunja Mijatović, mediefrihetsexpert från Bosnien och Europeiska rådets kommissionär för mänskliga rättigheter, liknar bilden hon ser framför sig under sitt arbete vid ett Europa som cirklar runt i en rondell. Europa tycks vara osäkert på vilken riktning det ska ta härnäst och på om raka vägen mot mänskliga rättigheter, som alla frivilligt enats om en gång, längre är det självklara valet.

I en ny rapport om situationen för mänskliga rättigheter under 2019 pekar hon ut fem särskilt problematiska områden just nu: den växande politiska och samhälleliga acceptansen av rasism, åsidosättande av mänskliga rättigheter för migranter och flyktingar, hoten mot kvinnors rättigheter, förtryck av oliktänkande och minskat rättsligt oberoende.

– Den ökande normaliseringen av olagliga pushbacks såväl som handlingar som syftar till att avhumanisera människor som försöker korsa gränserna är särskilt oroande. I vissa medlemsländer har allvarliga humanitära kriser beträffande mottagningsvillkoren fått utvecklas och förvärras.  Tusentals migranter och asylsökande har också riskerat livet av det kortsiktiga beslutet att minska statliga sök- och räddningsinsatser i Medelhavet, säger Dunja Mijatović, i ett pressmeddelande om rapporten.

Runt om i Europa har demonstranter möts av hat och hot, protestanter har skadats allvarligt av både oliktänkande och av polis. Försvarare av mänskliga rättigheter såväl som journalister har attackerats. Samtidigt är jämställdhet, eller bristen på denna, ett problem. Processen att jämna ut lönegap, adressera diskriminering och motverka kvinnlig underrepresentation i politiska sammanhang drar ut på tiden.

Dunja Mijatović varnade också för ”oproportionerligt” användande av artificiell intelligens och ny teknik och att det kan ha en negativ inverkan på mänskliga rättigheter.