Glöd · Panelen

Syrepanelen om budgeten

Magdalena Andersson kommer gående med 2012 års "nådiga lunta" – budgetpropositionen.

Varje vecka svarar paneldeltagare från olika organisationer och olika delar av samhället på en fråga. Veckans fråga är: Regeringen lägger i dag fram sin budgetproposition för 2021 – vad har du för kommentarer? Vad är bra, dåligt, intressant?

Budgeten innehåller en historiskt stor satsning inom miljö- och klimatområdet på 12 miljarder och därtill 10 miljarder i gröna kreditgarantier. Den totala reformutrymmet är dock på 100 miljarder och då utgör satsningar i miljö- och klimatområdet en alltför liten del för att möta de utmaningar vi står inför.

Positivt är att vissa subventioner till fossilindustrin tas bort för att främja omställningen till ett fossilfritt samhälle. Global utmaning skulle gärna se en ännu större skatteväxling för att främja cirkulär ekonomi, det vill säga, jungfruligt material behöver blir dyrare samtidigt som skattelättnader införs på arbete. Vi ser mycket positivt på stödet till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer. Detta genererar både arbetstillfällen, minskar energiåtgången och lyfter hela bostadsområden.

Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden

Regeringen satsar på att bygga upp ett grönare Sverige efter covid-19. Men det är inte storleken som är avgörande, utan hur resurser används. Den viktigaste omställningsmotorn – naturbruket – missas. Givna satsningar på skog och jordbruk stärker konkurrenskraft och exportmöjligheter. Liggande livsmedelsstrategi och den nya budgeten upprätthåller ett systemfel. Omställning handlar inte om att byta ut drivmedel eller odla för inhemsk marknad – hela synen på livsmedelsproduktion måste förändras. Mer klöver i småskaliga och agroekologiska lösningar!

Robin Zachari, 38 år, kanslichef för Skiftet

Regeringens budget är hopplöst liten när vi står inför dubbelkrisen med pandemin och klimatkatastrofen. Det är bra att de förlänger den höjda a-kassan i två år och skjuter till lite till tågen. Men det är tillfälliga satsningar som bleknar jämförelse när regeringen utvidgar poolstädning hos rika, sänker skatten för dem ovanpå det på lånade pengar. Sämst av allt är de meningslösa sänkta arbetsgivaravgiftena för ungdomar. Socialdemokraterna kan knappt dölja hur lite de tror på den insatsen.

Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet

Det är en budget med historiskt stora satsningar. Vi tryggar välfärden, driver på den gröna omställningen och sänker skatten så att vanligt folk får mer i plånboken – samtidigt. Det är en budget att vara stolt över.

Max Andersson, 46 år, styrelseledamot, Partiet Vändpunkt

Det är bra att de minskar skatten för låginkomsttagare, och höjer a-kassan och låga pensioner. Men samtidigt kastar de miljarder rakt i sjön genom sänkta arbetsgivaravgifter för de som anställer unga, de sänker bolagsskatten och lägger mer på rut-avdrag. Samtidigt som sjukvården, äldreomsorgen och klimatomställning behöver mycket mer. Klimatkrisen är ett betydligt större hot än coronan. Hade de insett det skulle budgeten sett annorlunda ut.

Martin Nihlgård, 49 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp

Det skrivs mycket bra om demokrati, men något centralt saknas. 2019 backade demokratin i världen för 14 året i rad. Vi ser i vårt närområde hur politiker utarmar demokratin, tydligast i Polen och Ungern. Även i Sverige finns oroande tecken. Grundlagen, som det yttersta värnet för demokrati och mänskliga rättigheter, måste skyddas. En budgeterad utredning kring grundlagsskyddet hade varit ett bra första steg. Detta innan vi har ett parti vid makten med en auktoritär agenda.

Jonas Bane, 33 år, ordförande, Klimatriksdagen

Utsläpp från biodrivmedel kommer ge lika mycket ackumulerad CO2 som fossilt de närmaste 10 åren. Vi måste minska mängden koldioxid i atmosfären nu, inte om 30–60 år när biomassan växt upp igen. Mer biodrivmedel i tanken på privatbilar är därför en meningslös åtgärd. Fokus bör vara elektrifiering. Klimatsatsningarna är små jämfört med försvarstillskott och skattesänkningar. Sänkt inkomstskatt gynnar ökad konsumtion. Positivt att våtmarker återväts, att naturreservat förvaltas, att byggnader energieffektiviseras och satsningar på elektrifiering av transportsektorn.

Jan Strömdahl, 83 år, ordförande, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

Många hade hoppats på rejäla satsningar på klimat och jämlikhet. Det blev tvärtom. Den ”kraftfulla gröna återstarten” får bara en tredjedel av skattesänkningarna 2021 och mindre än vad flyget redan fått i år.

German Bender, 44 år, programchef, Arena Idé

Årets krisbudget är både rejäl och välbehövlig. Några positiva inslag är tillskotten till kommunerna, satsningar på äldrevården och att det höjda a-kassetaket blir kvar i åtminstone två år. De enorma beloppen, som ska hjälpa välfärden, näringslivet och enskilda genom krisen, gör det samtidigt svårt att säga så mycket om den politiska inriktningen, eftersom krisbudgeten omfattar såväl stora skattesänkningar som enorma välfärdssatsningar. Men coronamiljarderna räcker inte till många fler budgetar och snart måste sedvanliga politiska vägval göras, som kan ställa januaripartierna mot varandra.

Anna Stenvinkel, 52 år, generalsekreterare, Forum Civ

Sverige är fortsatt ledande för ett generöst bistånd, vilket är mycket glädjande. Det är otroligt viktigt, inte minst i när det enligt FN hade behövts fyra gånger mer internationellt bistånd i världen för att möta pandemins katastrofala konsekvenser för människor i fattigdom.

Att stödet till mänskliga rättigheter ska prioriteras och innefatta stöd till MR-försvarare och civilsamhällesorganisationers röstbärare på lokal och regional nivå är också mycket positivt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV