Radar · Inrikes

Johansson: Ordning och reda i migrationen

EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson träffar svenska och finländska journalister i Bryssel.

Hösten blir tuff för Ylva Johansson när EU-länder och parlament ska hantera hennes pakt om asyl och migration. Men hoppet lever. ”Jag tror att det finns en vilja hos medlemsländerna att sätta sig ner och göra upp”, säger inrikeskommissionären i Bryssel.

Asylpaketet har stått på tillväxt ända sedan tidigt i våras. Då kom coronapandemin i vägen och dessutom en kamp om de ekonomiska konsekvenserna och nästa långtidsbudget som först behövde redas ut av de 27 EU-ländernas stats- och regeringschefer.

Men nu är det dags.

Målet är att hitta ett sätt att sköta asylansökningar och migration inom EU på ett sätt som alla medlemsländer kan acceptera.

– Migration är någonting normalt. Migration har alltid funnits och kommer alltid att finnas och bidrar till att göra EU rikare. Vår uppgift är att hantera migrationen på ett bra sätt, fastslår Johansson på en pressträff med svenska och finländska journalister i Bryssel.

"Åka hem"

Gång på gång återkommer hon till frågan om återvändande – att få folk att åka hem igen, om man inte fått asyl i EU.

– Vi hade förra året 140 000 som kom irreguljärt och det är där vi behöver lösa frågan bättre. En majoritet av dem är inte flyktingar utan kommer att få ett negativt beslut. Därför har jag ett tydligt fokus på återvändande som måste bli mer effektivt och framgångsrikt, säger hon.

– Det här är viktigt för det folkliga stödet för migrationspolitiken. Den som har asylskäl eller av andra skäl rätt att stanna i EU ska vara välkommen att vara en del av vårt samhälle. Men den som inte har det – tyvärr, men då måste man återvända. Vi måste göra skillnad på den som har rätt att stanna och den som inte har rätt att stanna.

Inte nöjda?

Migrationsfrågan har i flera år skapat gnissel och sura miner mellan medlemsländerna. Ylva Johansson räknar med att åsikterna fortsatt kommer att gå isär om det som nu föreslås.

– Vi kommer att ha 27 länder som inte är nöjda. Alla medlemsländer kommer säga att ”den där grejen gillar vi inte” och ”det där vill vi se på ett annat sätt”. Men egentligen är det bättre om jag har 27 missnöjda som är beredda att sätta sig ner och förhandla än om jag skulle ha hälften av länderna som sade ”perfekt” och andra halvan någonting annat, säger Johansson, med gott hopp om att få medlemsländerna att dra åt samma håll.

– Alla kommer att se att jag har lagt ett balanserat förslag som jag hoppas ska vara grund för en kompromiss som gör att vi får ordning och reda på migrationen, säger inrikeskommissionären i Bryssel.

Fakta: Johansson och Schinas

Två av EU-kommissionens ledamöter är huvudansvariga för den ”pakt för asyl och migration” som presenteras på onsdagen:

Margaritis Schinas (född 1962) är en av kommissionens åtta viceordföranden, med ansvar för att ”främja Europas livsstil”.
Han satt i EU-parlamentet för konservativa grekiska partiet Ny demokrati 2007–09, men har annars främst arbetat som tjänsteman i EU-kommissionen, bland annat som chefstalesman för tidigare kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker 2014–19.

Ylva Johansson (född 1964) är inrikeskommissionär. Hon har varit riksdagsledamot för såväl VPK (1988-91) som S (2006-19) och har lång regeringserfarenhet som skolminister (1994-98), vård- och äldreomsorgsminister (2004-06) och arbetsmarknadsminister (2014-19).
TT