Radar · Inrikes

Elever ska hjälpa till att förebygga sextrakasserier

Forskare vid Linnéuniversitetet ska ta reda på hur sexuella trakasserier kan hanteras och förebyggas inom hotell- och restaurangbranschen.

Hotell- och restauranganställda är bland de yrkesgrupper som är mest utsatta för sexuella trakasserier på jobbet. Nu ska forskare vid Linnéuniversitetet försöka ta reda på hur detta kan förebyggas, genom att prata med gymnasieelever.

Nästan 16 procent av de anställda inom hotell- och restaurangbranschen svarade att de hade utsatts för sexuella trakasserier av andra än chefer och kollegor, enligt en undersökning som Arbetsmiljöverket genomförde år 2015. Motsvarande siffra inom handel var sex procent, vilket tydliggör hur hårt drabbad hotell- och restaurangbranschen är när det gäller sexuella trakasserier.

Nu ska Maria Hedlin, professor i pedagogik, tillsammans med kollegan Eva Klope, lektor i pedagogik, ta reda på hur hotell- och restaurangutbildningarna kan bidra till att förebygga och hantera problemet inom branschen, skriver Hotellrevyn. Bland annat genom att intervjua elever som går sitt sista år på något av gymnasiets hotell- och restaurangprogram och redan kan ha fått en del erfarenhet från branschen genom exempelvis sommarjobb eller extrajobb.

– Sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen är ett problem som varit känt sedan länge, och både bransch och fack har försökt komma till rätta med det. Vår tanke är att utbildningarna ska kunna hjälpa de framtida medarbetarna att förebygga problemet, säger Maria Hedlin till Hotellrevyn.

Idén till projektet, som finansieras med hjälp av medel från BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, kommer från utbildningen för yrkeslärare, där Maria Hedlin och Eva Klope undervisar.

– Vi har fått höra att många av yrkeslärarna tycker att sexuella trakasserier är ett knepigt ämne att ta upp med eleverna, säger Maria Hedlin.

Studien beräknas vara klar till 2022.