Radar · Miljö

FN: Rekordnivåer av växthusgas trots pandemi

Rök bolmar upp från en fabrik.

Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären nådde nya rekordnivåer under 2019 och har fortsatt uppåt i år, enligt FN:s väderorgan WMO. Detta trots de åtgärder som har vidtagits för att bromsa coronavirusets spridning.

Många forskare väntar sig den största årliga minskningen av koldioxidutsläpp på många år, sedan virusrestriktioner har minskat pendling och trafik med flygplan och fartyg.

Men enligt WMO handlar det om en begränsad nedgång som inte nämnvärt kommer att påverka koldioxidkoncentrationen mer än den naturliga variation som registreras mellan olika år.

“Vi nådde 400 ppm (miljondelar koldioxid) 2015 och endast fyra år senare, nådde vi 410 ppm. En sådan ökning har vi aldrig tidigare skådat. De utsläppsminskningar som skett i samband med lock downs, är endast ett litet hack i kurvan, säger Petteri Taalas, generaldirektör för WMO i ett uttalande.

Koldioxidhalten uppmättes till 410,5 ppm (miljondelar) 2019. Det finns ännu ingen data för 2020, men trenden med ökad koncentration tycks intakt, enligt WMO som hänvisar till avläsningar från Tasmanien och Hawaii.

– Koldioxid stannar i atmosfären i decennier och ännu längre i haven. Senaste gången planeten upplevde en likande halt av koldioxid var för 3 till 5 miljoner år sedan. Då var det 2 till 3 grader varmare och havsnivån var 10 till 20 meter högre än i dag. Men det fanns inte 7,7 miljarder invånare, säger Petteri Taalas.