Intro

Utan vapenskam

I regeringsöverenskommelsen mellan S, MP, C och L i januari 2019 slogs fast att vapenexport till ickedemokratier som deltar militärt i Jemenkonflikten inte ska genomföras så länge konflikten pågår.

Statistiken över 2019 års svenska vapenexport visar på en ökning med över 40 procent, och vad gäller de inblandade länderna i Jemenkonflikten så tycks inte ett avtalsstopp betyda vapenstopp. Så kallade följdleveranser fortsätter att skickas till bland annat Förenade arabemiraten, den tredje största mottagaren av svenskt krigsmateriel under förra året, och en av de stridande parterna i Jemen, där krig pågått sedan 2015.

Enligt Svenska Freds är följdleveranser ett av de stora kryphålen i regelverket och nog låter det behändigt att kunna hänvisa till tidigare affärer som bara behöver kompletteras. Och lika behändigt att kunna hänvisa till att flygburna radarsystem också kan ha civila användningsområden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV