Radar · Nyheter

Fortsatta svenska vapenleveranser till krigets Jemen

En räddningsarbetare letar överlevande i ruinerna efter en saudisk-ledd flygbombning i Jemen.

Den svenska exporten av krigsmateriel ökade med drygt 40 procent förra året. Exportstopp till icke-demokratier hindrar inte följdleveranser att fortsätta skickas till stridande parter i Jemen.

Den svenska exporten av krigsmateriel uppgick till cirka 16,3 miljarder kronor under 2019, en ökning med drygt 40 procent jämfört med föregående år. Den största delen av exporten går till EU och andra samarbetsländer, men bland mottagarna finns också fem av de stridande parterna i kriget i Jemen: Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Kuwait och Bahrain.

– De ändringar som gjordes i de svenska riktlinjerna 2018 och som rör bland annat mottagarlandets demokratiska status har främst haft påverkan genom att färre nya exportaffärer till vissa länder har godkänts, säger Carl Johan Wieslander, tillförordnad generaldirektör på ISP, i ett pressmeddelande. ISP är Inspektionen för strategiska produkter, som ansvarar för  tillståndsgivningen för vapenexport.

Wieslander uppger att inga nya exportaffärer har godkänts till Saudiarabien sedan 2013 och till Förenade Arabemiraten sedan 2017, utan att ”som vanligt utgör följdleveranser till tidigare levererad materiel en stor del av exporten”.

Följdleveranser är affärer som anses ha en koppling till tidigare godkända leveranser, och det råder oenighet om dessa också bör inkluderas när det gäller exportförbud till länder som inte uppfyller demokratikrav, förklarar Svenska Freds på sin hemsida. Organisationen har sammanställt statistiken från ISP och skriver i ett pressmeddelande att ”följdleveranser är ett av de stora kryphålen i det svenska regelverket”.

– Det låter kanske som att exporten stoppats när inga helt nya affärer längre godkänns men exporten kan ändå fortsätta under lång tid om den klassas som följdleverans. Vi ser det tydligt i statistiken för 2019. Vapenexporten till bland annat Saudiarabien fortsätter och Pakistan och Förenade Arabemiraten finns bland de fem största mottagarländerna. Det är helt oacceptabelt, säger Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds.

De fem största exportdestinationerna 2019 för svenska krigsmateriel var Brasilien, USA, Förenade Arabemiraten, Pakistan och Indien. I en skriftlig kommentar till TT säger justitieminister Morgan Johansson (S) att ”de följdleveranser som Förenade Arabemiraten och Saudiarabien mottog 2019 bestod av övrigt krigsmateriel, det vill säga krigsmateriel som inte används i strid”. Enligt ISP köpte Förenade Arabemiraten materiel – bland annat kompletterande anskaffning till flygburet radarsystem – till en kostnad av  drygt 1, 3 miljarder kronor.

Även Rädda barnen har reagerat, och påpekar att situationen förvärras ytterligare på grund av den rådande pandemin.

– Jemen står utan skydd mot coronaviruset och andra farliga sjukdomar på grund av att sjukhus och infrastruktur slagits ut. Nu får vi veta att Sverige förser en av de stater som bär störst ansvar för detta, Förenade Arabemiraten, med krigsmateriel för miljardbelopp. Det är djupt oetiskt, säger Lena Ingelstam, internationell chef för Rädda Barnen, i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV