Radar · Integritet

Fi: Behövs beredskap för ökat våld mot kvinnor under coronaisolering

Våld i nära relationer tredubblades i Kina i samband med att städer sattes i karantän, enligt Expressen.

Fler människor isoleras på grund av coronasmittan – ett viktig steg för att kontrollera smittospridning men förödande för de som utsätts för våld i nära relationer.

Enligt färska rapporter från Kina sker en stor ökning av våld i nära relationer till följd av isoleringen. Nu uppmanar Feministiskt initiativ (Fi) svenska myndigheter till förhöjd beredskap, liksom vården har för sjukdomsfall.

– Att inte vara trygg i sitt eget hem, när världen utanför stormar, är något som ingen människa ska behöva uppleva, säger säkerhetspolitisk talesperson Luis Lineo (Fi) i ett pressmeddelande.

Fi vill bland annat att kommuner bokar upp hotellrum för skyddsbehövande, att socialtjänst och kvinnojourer hjälper till att nå ut med hjälp till våldsdrabbade och personer i riskzon samt informationsinsatser på flera språk.

– Sedan tidigare vet vi att kvinno- och tjejjourerna får fler stödsökande under storhelgerna och sommarsemestrarna när många tillbringar mycket tid tillsammans med familjen och inom hemmets väggar.