Radar · Migration

Asylsökandet ökar i EU

Internflyktingar i staden Hazano i norra Syrien.

Efter flera års nedgång ökade antalet asylsökande i EU återigen under 2019, visar ny samlad statistisk från EU:s asylbyrå, Easo.

Drygt 714 000 asylansökningar gjordes totalt, 13 procent fler än året innan. Annars har siffrorna stadigt pekat nedåt efter flyktingkrisens mest akuta år, 2015.

Flest asylsökande kom från Syrien (72 000), Afghanistan (60 000) och Venezuela (45 000). Övriga länder på tio-i-topp var Irak, Colombia, Pakistan, Turkiet, Iran, Nigeria och Albanien.

Hur många som får sina ansökningar godkända varierar kraftigt mellan olika länder. För medborgare i Syrien, Jemen och Eritrea godkändes över 80 procent av asylansökningarna, medan endast 5 procent av venezuelanerna och 6 procent av albanerna ansågs ha tillräckliga skäl för asyl.