Radar · Miljö

Coop breddar märkning av hållbarhet

Betande kor är bra för biologisk mångfald men dåligt för klimatet.

Livsmedel måste enligt lag ha en innehållsdeklaration där alla ingredienser listas. Nu vill Coop även att hållbarhet ska få betydelse i butiken och börjar lista varornas påverkan på jordens resurser, klimat och samhälle.

Hållbarhetsdeklarationerna kommer att visas för kunderna genom scanning av varornas streckkoder och ska kunna användas i början på nästa år.

– Varje livsmedel visas som ett spindeldiagram där det går att se hur varan påverkar de olika kriterier som vi har satt upp. Till exempel har naturbeteskött en hög klimatbelastning, men är bra för den biologiska mångfalden eftersom naturbetesmarker behöver kossor som betar och bajsar. Vi vill att kunderna ska se hela bilden och göra val utifrån det, säger Charlotta Szczepanowski, chef för hållbarhet och kvalitet hos Coop.

Hållbarhetsdeklarationen görs i samarbete med WWF och Hållbar Livsmedelskedja, som består av flera aktörer i livsmedelsbranschen. Samtliga av Coops 17 000 livsmedel kommer att få märkningen.

– Vi har klumpat ihop hållbarhetsfrågan för mycket. Nu tittar vi utifrån fler aspekter, bland annat även på arbetsvillkoren. Där kan det vara problem för dem som till exempel skördar bananer. Då kommer vi att tillsammans med leverantörerna få en bättre systematik för att säkra villkoren, säger Charlotta Szczepanowski.

TT: Är det något livsmedel som nu kan sparkas ut från Coop?

– Absolut, men vi tar bort varor hela tiden av olika anledningar. Det som är skillnaden nu är att vi kommer att uppmärksamma varornas hållbarhetsprestanda mer systematiskt och löpande kunna arbeta med förbättringar, säger Charlotta Szczepanowski.

Fakta: Spindeldiagrammens tio parametrar

1. Biologisk mångfald
2. Klimat
3. Bördighet
4. Vattenåtgång
5. Bekämpningsmedel
6. Övergödning
7. Djurhälsa
8. Arbetsförhållanden
9. Lokalbefolkningen
10. Lagefterlevnad och spårbarhet
TT