Radar · Utrikes

Två exoplaneter fångade på bild

Astronomer har för första gången fångat två planeter runt en avlägsen stjärna på bild.

För första gången har astronomer lyckats ta en bild av två planeter runt en avlägsen stjärna.

Fyndet gjordes av forskare vid Europeiska sydobservatoriet (ESO), en organisation med teleskop placerade på södra halvklotet, och med hjälp av samma teleskop som 2004 direkt avbildade en exoplanet (en planet utanför vårt solsystem) för första gången.

– Förhoppningen är att observationerna kan bidra till ökad förståelse för hur solsystemets planeter har bildats och utvecklats.
Denna upptäckt ger en ögonblicksbild av ett system likt vårt eget solsystem, men i en mycket tidigare utvecklingsfas, säger Alexander Bohn, forskarstudent vid Leidens universitet i Nederländerna, i ett pressmeddelande.

Bilder på planetsystem med fler än en planet är ovanliga – och hittills har astronomer aldrig tidigare kunnat observera mer än en planet i omloppsbana kring en sollik stjärna.

Fakta: Exoplaneter

• En exoplanet är en planet som kretsar runt en annan stjärna än vår egen sol. • Ordet är en förkortning av uttrycket extrasolär planet.
• De första exoplaneterna hittades på 1990-talet. I början rörde det sig om gasjättar av Jupiters typ som låg i nära omloppsbana runt sina stjärnor. Men med tiden har det upptäckts fler och fler jordliknande planeter som ligger inom den så kallade beboeliga zonen, det vill säga på ett avstånd från sina stjärnor som gör det möjligt för liv att existera.
• I dagsläget känner forskarna till över 4 000 exoplaneter i 3 000 olika system.
Källa: Rymdstyrelsen