Radar · Mänskliga rättigheter

Nepalesisk ursprungsbefolkning fördrivs från sina hem

Ett typiskt hus från en chepangbosättning.

Nepalesiska myndigheter har fördrivit grupper från en etnisk minoritet i landets centrala delar. Minst 60 familjer har blivit hemlösa efter attackerna.

Chepangfolket är en inhemsk nepalesisk grupp människor som lever i Mahabharatbergen i centrala Nepal. Traditionellt har de levt ett nomadiserande liv som svedjebrännare, men under de senaste två generationerna har de blivit alltmer bofasta. De lever främst på att odla majs, bananer och hirs.

Eftersom bergen där de lever är svåra att odla några större mängder i är de beroende av av att samla mat i skogarna runt dem. Med en ökande befolkning har bristen på odlingsbar mark blivit ett allt större problem för dem.

Folket har beskrivits som relativt jämlikt. Kvinnor och män anses vara likvärdiga och det finns ingen utvecklad social hierarki som i det omgivande nepalesiska samhället. Chepang karaktäriseras ofta som de fattigaste av de fattiga och analfabetismen är utbredd.

Området drabbades 2015 av jordbävningar vilka drabbade chepang hårt. Politiska konflikter som ledde till en indisk blockad gentemot Nepal drabbade också urbefolkningen extra hårt. Nu har har bosättningar attackerats och bränts ner i en nationalpark som ingår i UNESCO:s lista över världsarv.

Mordbrand och elefanter

Den senaste attacken mot chepangbosättningar skedde 18 juli då hus brändes ner och andra jämnades med marken med hjälp av elefanter i nationalparken. Attackerna skedde utan att byborna hade varnats. De som bodde i husen förlorade inte bara sina bostäder utan också i de flesta fall alla sina pengar, identitetshandlingar och andra tillgångar.

– Att tvinga någon från sitt hem är en grym handling. Att göra det med hjälp av mordbrand och elefanter riskerar liv och förstör de få ägodelar en redan marginaliserad grupp har. Det är oförsvarbart och ett brott mot de mänskliga rättigheterna, säger Amnestys Nijaran Thapaliya.

De fördrivna chepangerna har nu fått tillfälligt skydd i en skola berättar The Himalayan Times som kräver att de människor som fördrivits omedelbart ska kompenseras ekonomiskt och få nya hus att bo i.. Oron är stor att andra bosättningar i nationalparken ska attackeras.

Artikel 10 i FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter säger att en ursprungsbefolkning inte får tvingas från platsen där de bor. Ingen förflyttning får ske utan att ursprungsbefolkningen frivilligt går med på den och de måste ersättas ekonomiskt.

– Nepals myndigheter borde fokusera sin energi på att se till att alla människors rättigheter tillgodoses, inklusive ursprungsbefolkningarna i landet, säger Nijaran Thapaliya. Han menar att det är chockerande att Nepal har valt att driva människor från sina hem under pågående pandemi och regnsäsong.