Radar · Nyheter

Jordens befolkning kommer öka mindre än väntat

Indien kommer fortsatt vara det folkrikaste landet år 2100, enligt en ny studie.

Runt om i världen minskar barnafödandet och jordens befolkning kommer inte öka lika mycket som forskare tidigare trott, enligt en ny studie publicerad i tidskriften The Lancet. Behovet av migration ökar också – om Europa ska kunna fungera som idag.

År 2100 kommer Nigeria vara det näst största landet i världen sett till befolkningsmängd. Samtidigt nästan halveras Kinas befolkning, från dagens 1,4 miljarder till 732 miljoner. Jordens befolkning kommer inte heller att öka så mycket som man tidigare trott utan plana ut på 9 miljarder, enligt den studie som tidskriften The Lancet publicerade tidigare i juli. 

Barnafödandet i nordliga länder förutspås vara fortsatt lågt och befolkningen i Europa kommer bli allt mindre. Enligt forskarna bakom studien innebär det att Europa kommer bli allt mer beroende av migration för att klara sig. Det vill säga om tillväxten ska fortsätta och målet är att befolkningen ska växa, eller i alla fall inte sjunka. Den åldrande befolkningen i Europa kommer öka – vilket innebär att färre kommer vara i arbetsför ålder.

Med Ryssland inräknat kommer Europa bebos av knappt 600 miljoner invånare 2100. Det som kan rädda Europa från en sjunkande befolkningsmängd är migration, och då framförallt från Nigeria. I dag lever 1,4 miljarder människor i Afrika – en siffra som år 2100 kommer vara 3,5 miljarder.

Befolkningen på jorden kommer vara som störst år 2064 med 9,73 miljarder människor och sedan sjunka till 8,79 miljarder till år 2100, enligt studien som publicerats i tidskriften The Lancet.

Om forskarna får rätt kommer de fem största länderna 2100 vara Indien (1,09 miljarder), Nigeria (791 miljoner), Kina (732 miljoner), USA (336 miljoner) och Pakistan (248 miljoner).

Utbildningsnivån ökar

DN är en av de tidningar som rapporterat om studien. Forskare har tidigare trott att jordens befolkning kommer öka till 11 miljarder år 2100. Men enligt den nya studien landar det alltså istället på 9 miljarder. 

– Om du tittar globalt så ser vi en ökning på två miljarder människor fram till 2064, därefter ett fall på en miljard. Så ser vi stort på det så kommer världens befolkning att sluta på en miljard över dagens siffra, säger professor Stein Vollset, som lett arbetet, till DN.

En anledning till att prognosen sjunkit är att det som kallas för den totala fertiliteten bland kvinnor sjunker långt under 2,1 barn. 2,1 barn per kvinna är det antal barn som varje kvinna ska föda för att befolkningen ska vara kvar på samma nivå. Det beror bland annat på en stigande utbildningsnivå och tillgång på preventivmedel.

– Under 2,1 så faller befolkningen på sikt. I dag har 100 av 195 länder i världen ett födelsetal under 2,1, säger Vollset till DN.