Radar · Inrikes

Antalet anmälda våldtäktsbrott mot barn ökar

Antalet anmälda våldtäkter mot barn ökade med 13 procent under årets första 6 månader jämfört med året före, enligt Brås preliminära statistik.

Antalet anmälda våldtäktsbrott mot barn i åldern 0–17 år ökade första halvåret med 13 procent. Det visar siffror från Brå. Även anmälningarna om våld mot kvinnor ökade under det första halvåret.

Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå) ökade antal anmälda våldtäkter mot barn i åldern 0–17 år. Anmälningarna ökade med 13 procent jämfört med samma tidsperiod förra året, till 1 860 anmälda brott.

”Huruvida det är antalet våldtäkter som ökat eller om det är antalet anmälningar som ökat kan vi tyvärr inte uttala oss om, och inte heller vad som ligger till grund för de specifika siffrorna.”, svarar Brå:s presstjänst.

Totalt anmäldes första halvåret i år 4 140 våldtäkter, en ökning med 2 procent (+75 brott) jämfört med samma period 2019. Där de anmälda våldtäktsbrotten mot barn i åldern 0–17 år stod för hela ökningen. Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor i åldern 18 år eller äldre minskade med 6 procent. Även de anmälda våldtäktsbrotten mot män i åldern 18 år eller äldre minskade, med 9 procent.

Anmält våld mot kvinnor ökar

Även anmält våld mot kvinnor ökade, under första halvåret anmäldes det 14 100 misshandelsbrott mot kvinnor. En ökning med fyra procent jämfört med samma tidpunkt förra året.
82 procent av de anmälda brotten begicks av en för brottsoffret bekant person.

Samtidigt minskade misshandel mot män i samma ålder något, med 1 procent, till 14 700 brott. Misshandel mot barn i åldern 0–17 år minskade med 6 procent, till 12 000 brott.