Radar · Migration

HRW: Grekiska läger livsfarliga under coronakris

Efter att en gravid kvinna testats positiv för covid-19 under ett läkarbesök sattes Kranidi, sydväst från Aten, i karantän.

Den grekiska regeringens brist på agerande riskerar flyktingars liv, enligt människorättsorganisationen Human rights watch (HRW). Lägren på öarna är inte rustade för ett virusutbrott – men trots det går planer på evakuering trögt, och få EU-länder är villiga att ta emot de skyddssökande.

Den grekiska regeringen har inte gjort tillräckligt för att adressera den akuta situationen i flertalet flyktingläger både på fastlandet och på öarna. Bristen på handlingskraft, eller vilja, riskerar liv, enligt människorättsorganisationen HRW.

Den 20 april levde 34 875 flyktingar på de grekiska öarna Chios, Kos, Leros, Lesbos och Samos. Det är sex gånger så många som lägren konstruerats för att rymma. Enligt Aegean boat report rör det sig om över 38 000 människor på samtliga öar.

Det finns inte möjlighet att tvätta sig eller socialt distansera sig, och nödvändiga hygienprodukter saknas. Greklands regering måste omedelbart agera för att förhindra smittspridning och de fruktansvärda konsekvenser det skulle innebära under de förhållanden som råder i lägren, menar HRW. Den 20 april hade totalt 2401 covid-19-fall och 121 dödsfall bekräftats i Grekland.

– Medan den grekiska regeringen arbetar för att stoppa spridningen av viruset visar bilder av förhållandena i lägren tydligt att de inte uppfyller de minsta förebyggande och skyddande åtgärder mot covid-19, säger Belkis Wille, senior kris- och konfliktforskare på Human rights watch.

Den 17 mars införde den grekiska regeringen restriktioner i flyktingläger och kort därefter, den 22 mars, infördes restriktioner som kraftigt begränsade den övriga befolkningens möjligheter att röra sig fritt. EU-kommissionen har sagt att de ska skjuta till 350 miljoner euro för att hjälpa Grekland hantera flyktingsituationen under coronakrisen, där den enorma trångboddheten är det kanske mest akuta problemet att lösa.

Men när det grekiska migrationsministeriet presenterade sin plan blev det klart att endast 2380 särskilt sårbara individer vill evakueras. Vilket inte räcker för att motverka trångboddheten.

Trots stort upprop – liten verksamhet

Syre har tidigare rapporterar om uppropet SOS Moria. Tusentals läkare kräver att öarna ska evakueras för att undvika ett medicinskt och mänskligt mardrömsscenario. EU-kommissionen har å sin sida sagt att människor ska evakueras till fastlandet – där corona redan spridit sig i flera läger.

– Både EU och medlemsländernas regeringar har ett stort ansvar för förhållandena i Moria. Det är viktigt att inse att det inte bara är ett ansvar för Moria eller de som lever där. Att förhindra ett stort utbrott är allas ansvar, sa den svenska läkaren Henry Ascher, som engagerat sig i uppropet, till Syre tidigare i april.

Den 20 april hade inga coronafall bekräftats i lägren på öarna – vilket i praktiken innebär att evakuering fortfarande är möjligt utan att oroa sig att flyktingarna ska vara de som sprider smittan till Europa.