Radar · Djurrätt

Fågeljakt på Åland bannas i EU

Ålands flagga.

Finland fälls av EU:s domstol för att inte ha stoppat den årliga vårjakten på ejderhannar på Åland.

I domstolens utslag på torsdagen konstateras att de upprepade årliga tillstånden innebär att Finland inte uppfyller EU:s direktiv för skydd av vilda fåglar. Bland annat anses att beräkningen av antalet fåglar borde ha byggt på populationen på Åland, snarare än i hela Östersjön.

Frågan om vårfågeljakten ute i skärgården har länge varit ett tvisteämne mellan EU och Åland, där många invånare ser den som en tradition. Efter en tidigare dom i EU-domstolen 2005 upphörde ejderjakten fram till 2011 då den återupptogs. Det ledde i sin tur till att EU-kommissionen år 2018 återigen vände sig till domstolen.

”Enligt fågeldirektivet är all jakt på flyttfåglar förbjuden under uppfödningssäsongen och under häckningens olika stadier. Villkoren för undantag är inte uppfyllda i Finland”, ansåg EU-kommissionen då.