Radar · Morgonkollen

Bred satsning på extra sommarstudier

Studiemöjligheten i sommar ökar med 6 000 platser, som nu fördelats mellan landets olika lärosäten.

Ytterligare 6 000 studieplatser på universitet och högskolor inrättas i sommar. Regeringen skjuter till 177 miljoner kronor och fördelningen på lärosäten är nu klar.

– Det är viktigt att det blir kurser som studenter har nytta av, säger utbildningsminister Matilda Ernkrans.

Trycket på vidareutbildning och kompetensutveckling ökar på grund av coronakrisen. Många sommarjobb uteblir och viljan att skynda på en utbildning genom sommarstudier ökar.

– Vi ser redan nu att rekordmånga söker sig till studier, förmodligen som ett resultat av krisen, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

Kompetensutveckling

Inrättandet av fler utbildningsplatser ger också uppsagda, permitterade och varslade en möjlighet till kompetensutveckling, enligt utbildningsdepartementet.

I den föreslagna summan på 177 miljoner kronor till sommarkurser ingår anslag för studiemedel.

Flest platser erbjuder Linnéuniversitetet med omkring 1 000, Uppsala universitet öppnar för 860 platser, Stockholms universitet får 540 platser och Göteborgs universitet och Lunds universitet erbjuder 400 nya platser vardera i sommar, enligt regeringen.

– Det är viktigt att alla de kurser som anordnas håller en god akademisk nivå, säger Ernkrans och poängterar att förslaget har planerats i nära dialog med lärosätena. En stor del av undervisningen sker på distans, men det har varit väsentligt att se till att få en geografisk spridning.

TT: Har ni mötts av tveksamhet om detta går att genomföra med så kort varsel?

– Det har varit en fantastisk uppställning och man har verkligen gjort en enorm insats på lärosätena. Vi känner alla av allvaret.

Enligt departementet är närmare 400 sommarkurser fortfarande öppna för sen anmälan.

Tryck på vårdplatser

Särskilt stor är efterfrågan på vårdutbildningsplatser, då många känner sig manade att hjälpa till i vården.

I ett pressmeddelande skriver regeringen ”för att fler ska få behörighet inom bristyrken inom exempelvis vård och teknik fördelas dessutom 2 000 platser på basår”. För 2021 planeras 4 000 basårsplatser.

Basårsplatser är behörighetsutbildning för dem som inte har behörighet till den utbildning som de vill genomföra.

– Alla som vill hjälpa till under krisen har inte rätt kompetens. Fler behöver studera exempelvis vårdutbildningar och tekniska utbildningar, och för att öka möjligheten till att bli behöriga till sådana utbildningar föreslår vi en satsning på basårsplatser, säger Ernkrans.

I den senaste granskningen från universitetskanslersämbetet läste omkring 14 000 studenter sommaren 2018. Antalet sommarstudenter för i fjol är ännu inte sammanräknat. Satsningen antas formellt av riksdagen i juni som en del av vårändringsbudgeten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV