Glöd · Debatt

Navigera tydligt – stoppa Preemraff

I juni, inför Mark- och miljööverdomstolens beslut om Preemraff, demonstrerade medlemmar i Naturskyddsföreningen i Lysekil mot utbyggnaden.

I dag har vi ingen lag som skyddar mot en utbyggnad av Preem i Lysekil. Mark- och miljööverdomstolen har godkänt den och säger att inga lagar hindrar utbyggnaden. Men nu måste vi uppmärksamma att verksamheten skulle innebära miljarder ton mer koldioxidutsläpp per år. Preemraff-projektet skulle vara den största utsläpparen i Sverige.

Det hela går helt emot Sveriges stora plan att gemensamt minska våra klimatavtryck och göra en omställning till ett fossilfritt land. Det miljöarbete som Preem hänvisar till, som ska göra en framtida minskning av koldioxidutsläppen möjligt, har i dagsläget inte ens uppfunnits.

Vi får nu snabbt be om en bättre och tydligare lag, en lag som skyddar i sådana här ärenden. Detta får bli regeringens uppdrag att beställa. 
Det är viktigt att vi navigerar tydligt i klimatfrågan! 

Hanna Sjöberg, Örebro