Radar · Miljö

Hur lång tid är det kvar att rädda jorden? – här är svaret

Konstnärerna Gann Golan och Andrew Boyds klimatklocka, där sekunderna tickar ner för att klara Parisavtalet.

Fönstret för att klara Parisavtalet stängs i allt snabbare takt. I dag klockan 14:00 var det exakt 7 år och 100 dagar kvar, enligt en ny offentlig klocka – som installerats i New York.

Sekunderna tickar för klimatet. Det blir otvetydigt för den som blickar upp mot en av husfasaderna på Union Square i New York.

Medan FN firar 75 år och ett toppmöte ska diskutera klimatåtgärder i New York, blir den som passerar en av byggnaderna där klimatet ska avhandlas påmind om frågans akuthet.

På fasaden sitter en ny digital klocka upplyst av röda ledlampor, där sekunderna räknar ned, år för år, dag för dag, minut för minut och – sekund för sekund.

Klockan är kopplad till den koldioxidbudget som världen kan bränna och samtidigt lyckas hålla sig inom en 1,5 graders uppvärmning.

"Planeten har en deadline"

”För att undvika svält, torka, översvämningar, konflikter, lidande och katastrofer – måste vi sluta med fossila bränslen och ställa om till en rättvis och hållbar framtid. Planeten har en deadline”, skriver konstnärerna Gann Golan och Andrew Boyd i en förklarande video.

På väggen sitter också gröna ledlampor med siffror som sakta men säkert räknar upp, siffror som står för andelen förnybar energi i världen. Under tisdagen stod den på 27,74 procent. Enkelt uttryckt – innan de röda siffrorna tickat ned till noll, måste det stå 100 på de gröna.

”Det är dags att synkronisera våra klockor, det gäller alla – överallt”, skriver konstnärerna.

Men det krävs inte mer än en snabb blick på klockan för att förstå att tiden rinner ifrån oss. Andelen förnybar energi ökar förvisso – men inte i den takt som krävs, då utsläppskurvan nästan utan undantag pekat stadigt uppåt.

Inte fråga om ett andrum

Coronakrisens har förvisso fått utsläppen att minska i år (ned med mellan 4-7 procent för 2020 spår forskare). Men något andrum är det inte frågan om. Minskningen måste fortsätta i samma takt, med minst 7 procent varje år fram till 2030 – enligt FN:s årliga Emission gap report. Annars döms Parisavtalets mål om 1,5 graders uppvärmning ut.

En sådan minskning kan verka långt borta i dagsläget. Senaste gången det var en dipp i kurvan var efter finanskrisen 2008. Då minskad utsläppen med 1,4 procent mellan 2008 och 2009. Men redan 2010 var utsläppen upp med 5,1 procent.

Om samma sak sker efter Coronakrisen – kommer tiden utvisa.

Vetenskap bakom klockan

Klockan följer den metodik som tagits fram av forskningsinstitutet MCC i Berlin, som använder sig av data från FN:s klimatpanels IPCC:s särskilda rapport från 2018 som avhandlar hur världen kan klara att hålla uppvärmningen inom Parisavtalets ramar, det vill säga målet om 1,5 graders uppvärmning. I rapporten konstateras att en koldioxidbudget på 420 Gt, ger oss 67 procents chans att klara målet. Siffrorna i den röda klockan utgår från utsläpp i takt med de som var 2017. Om utsläppen skulle öka, minskar tiden. 
Källa: MCC