Radar · Utrikes

Brexit och budget bekymrar i Bryssel

Hans Dahlgren (S) på väg in till tisdagens EU-ministermöte i Bryssel.

Rör inte kompromissen, är Sveriges bud när EU:s medlemsländer nu ska försöka få EU-parlamentet att godkänna unionens långtidsbudget. Kring brexit lever fortsatt hoppet om ett avtal i oktober.

EU-ländernas stats- och regeringschefer hamrade fram en budgetuppgörelse under fyra långa toppmötesdagar i juli. Men man behöver också ett ja från EU-parlamentet innan budgeten för åren 2021–2027 kan träda i kraft.

Och det är långt ifrån givet, då parlamentet vill omfördela pengar och ha en tidsplan för införandet av nya direkta EU-intäkter och ställa tydligare krav på att länderna ska uppfylla grundläggande rättsstatsprinciper.

Inte tunnas ut

EU-minister Hans Dahlgren (S) räknar ändå med att parlamentsledamöterna ska ge med sig till slut, efter de förhandlingar som just nu pågår med ministerrådets ordförandeland Tyskland.

– Det är inte ovanligt att parlamentet ställer högre krav i den här typen av överläggningar, men slutresultatet brukar bli mycket nära det som stats- och regeringscheferna kommit överens om, konstaterar Dahlgren i samband med tisdagens EU-ministermöte i Bryssel.

Sveriges bud är klart: kompromissen från i somras ska inte röras.

– Det går inte att justera den åt ena eller andra hållet utan det är det här som gäller. Den ska inte tunnas ut. Vi kommer inte att ändra oss. Det här är vad som ska ske, säger Dahlgren.

Brexit-oro

Vid tisdagens ministermöte avhandlades även läget kring förhandlingarna med Storbritannien om framtida handel och andra samarbeten efter brexit.

Relationen gnisslar rejält på grund av ett brittiskt lagförslag som skulle kunna användas för att kringgå det utträdesavtal som Storbritannien och EU enades om i vintras.

EU:s chefsförhandlare Michel Barnier är ändå hoppfull om att en lösning ska kunna nås.

– Det är väldigt bra att man håller lugnet, att man inte låter sig provoceras och att vi verkligen är inriktade på att nå en uppgörelse. För det vill vi ha, säger Dahlgren.

Nya samtal

Nästa vecka hålls brexitsamtalens nionde förhandlingsrunda – ursprungligen tänkt som den sista.

En fortsättning lär dock följa.

– Barnier sade i dag att det bästa vore om man hade det klart till den sista oktober. Det är hans målbild, säger Dahlgren som konstaterar att EU-sidan fortsatt är enad.

– Jag ska i morgon försöka hitta någon kontakt på den brittiska sidan och tala om vilken enighet vi har inom EU-kretsen kring det här, så att de inte tror att det går att spela ut länderna mot varandra.

Fakta: Jämna plågor i EU

EU:s medlemsländer har i vanlig ordning en rad tunga frågor att försöka enas om under hösten:

• Långtidsbudgeten för 2021-27 behöver spikas i slutförhandlingar med EU-parlamentet. Målet är satt mot slutet av oktober.

• Samtalen om framtida avtal för handel, fiske och andra samarbeten med Storbritannien pågår, med en brittisk varning om att en uppgörelse behövs till senast den 15 oktober.

• Coronaläget är fortsatt osäkert, med reserestriktioner och skiftande former av karantänskrav.

• Nya förslag på migrationsområdet ska presenteras (på onsdagen) efter flera år av skarp oenighet mellan länderna.

• Skakiga relationer råder med Turkiet, Ryssland, Kina och USA.