Radar · Djurrätt

Apor kan få juridiska rättigheter i Schweiz

Tack vare en schweizisk tankesmedja kan apor få vissa grundläggande rättigheter i kantonen sel, och slippa utnyttjas i djurförsök.

Ska apor ha vissa grundläggande rättigheter precis som vi människor? Det ska en schweizisk kanton nu rösta om. I förra veckan bestämde den högsta juridiska instansen att folkomröstningen får hållas.

Bakgrunden till folkomröstningen om apors rättigheter är ett förslag som tankesmedjan Sentience politics la fram 2016. Syftet med förslaget är framför allt att få stopp på djurförsök där apor används.

I förslaget skriver Sentience politics att icke-mänskliga primater, precis som människor, har ett grundläggande intresse för sitt liv och sin fysiska och mentala integritet:

"Detta tas dock knappast hänsyn till i den schweiziska lagstiftningen om djurskydd: Vi undersöker primater under ibland svåra förhållanden och förnekar deras grundläggande behov – ofta för studier med mycket tveksamma fördelar."

I Schweiz kan vem som helst ta initiativ till en folkomröstning, men för att initiativet ska accepteras krävs 100 000 namnunderskrifter som ska samlas ihop under 18 månader. Sentience Politics lyckades med det, men stötte på patrull då förslaget ansågs gå på tvärs med andra lagar. Efter diverse juridiska turer har nu Högsta domstolen i Basel gett sitt godkännande, skriver tidningen The Local.

Sentience Politics begär inte att apor ska ha samma rättigheter som människor. Istället vill de att apor får specifika rättigheter som ska gälla bara för dem.

Varje år hålls i Schweiz folkomröstningar om ett 20-tal olika kommunala, kantonala och federala frågor vid fyra tillfällen. Omröstningarna är bindande och resultatet blir alltid lag.

Här kan du läsa förslaget.