Radar · Mänskliga rättigheter

Polen skärper sin abortlagstiftning

Författningsdomstolen i Polen skärper landets abortlagstiftning ytterligare.

Författningsdomstolen i Polen har beslutat att abort av foster med skador strider mot konstitutionen. Beskedet öppnar för en ytterligare skärpning av landets abortlagstiftning – som redan nu är en världens mest strikta.

När beslutet har implementerats kommer abort endast att tillåtas om modern har våldtagits, utsatts för incest eller om hennes hälsa och liv hotas.

Djupt konservativa värderingar har spelat en tilltagande roll i Polens offentliga liv sedan nationalistiska Lag och rättvisa (PIS) kom till makten för fem år sedan. Partiet gick då till val på att försvara vad det betraktar som landets traditionella katolska karaktär.