Radar · Miljö

EU:s jordbruksreform kritiseras: För lite miljöhänsyn

Storskaligt jordbruk kan fortsätta att gynnas av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, menar kritiker.

Reformen av EU:s jordbrukspolitik som denna vecka är under omröstning i EU-parlamentet får kritik av miljörörelsen för att inte få till den omfattande förvandling av jordbruket som krävs för att få en hållbar utveckling.

Jordbruksministrarna enades under onsdagsmorgonen, och nu är det EU-parlamentets tur att säga sitt om EU:s reform av den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. Syftet är att skapa ett hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk, men från flera håll kommer det kritik om hur hållbart förslaget egentligen är.

– Det är fruktansvärt nedslående. Bakom deras glänsande ord håller parlamentarikerna och jordbruksministrarna till stor del på att vidmakthålla en jordbrukspolitik som kommer att kasta skattebetalarnas pengar på förorenande, industrialiserat jordbruk fram till minst 2027. Detta går rakt emot vetenskapliga varningar om naturförlust och ökande utsläpp av växthusgaser från destruktiva jordbruk, bristande jordbrukare liksom natur, säger Jabier Ruiz, Senior Policy Officer för jordbruk och mat vid WWF:s avdelning för  europeisk policy, i ett pressmeddelande.

WWF menar att de miljökrav på jordbrukare som finns i det nya förslaget som EU:s jordbruksministrar röstade igenom tidigare i veckan inte räcker till. Förutom att 20 procent av jordbruksbudgeten ska vikas till särkilda miljöprogram, så kallade eco-schemes, så innebär ministerrådets ståndpunkt att man ”försvagar varje miljökomponent i utkastet till CAP-förordning som föreslogs av Europeiska kommissionen 2018”.

Istället bygger deras förslag på att behålla nuvarande regler kring att undvika miljöskada, regler som sedan länge kritiserats av miljöorganisationer för att inte vara tillräckligt effektiva i att förhindra negativ påverkan på naturen.

Även Greta Thunberg är kritisk till det som röstats fram.

– Medan media rapporterade om “namn på veganska korvar” undertecknade EU-parlamentet 387 miljarder euro till en ny jordbrukspolitik som i grund och botten betyder ge upp om klimat och miljö. Ingen medvetenhet betyder inget tryck och ansvar, så resultatet är ingen överraskning. De bryr sig bara inte, twittrade hon och konstaterade senare att det kommer att bli omöjligt att nå EU:s klimatmål med en jordbrukspolitik med business-as-usual.

EU-parlamentet genomför omröstningar hela veckan kring olika delar av reformen, med slutomröstning på fredag. Även gröna EU-parlamentariker som Pär Holmgren (MP) uttryckte besvikelse.

– Jag blir ganska upprörd när jag hör politiker från de andra grupperna säga att det här är ett steg i rätt riktning. Det är det inte alls. Det är möjligen ett sätt att springa lite långsammare åt fel håll, än vad vi gjorde tidigare, säger han till TT.

Även om parlamentet inte röstat klart förrän på fredag, så kritiserar WWF redan nu att parlamentet röstat ner ett förslag om att skydda gräsmarker och torvmarker – områden som håller stora lager av kol bundna i marken.