Radar · Mänskliga rättigheter

Amnesty: Kvinnliga migrantarbetare utsätts för övergrepp

Kvinnliga migrantarbetare i Qatar lever under svåra förhållanden och fortsätter att utnyttjas av sina arbetare, trots reformer, enligt en ny rapport från Amnesty international.

Kvinnliga migrantarbetare som jobbar i hushåll i Qatar utnyttjas och förnedras fortfarande, visar en ny rapport  från Amnesty. Detta trots att landet införde reformer för hushållsarbetare för bara några år sedan. Många kvinnor vittnar om hur arbetsgivare beslagtar deras pass och förolämpar dem.

Det finns i dag runt 173 000 migrantarbetare i Qatar och majoriteten av dem är kvinnor som arbetar i människors hem.

Under de senaste åren har Qatar infört en rad olika reformer och initiativ i syfte att förbättra arbetsvillkoren i landet, framförallt för migrantarbetare, då landet har fått stor internationell kritik för att låta migranter arbeta under ”slavliknande” förhållanden.

2017 infördes en ny lag om hushållsarbetares villkor. Lagen innehöll bland annat begränsningar gällande arbetstid, krav på daglig rast och betald semester samt en dags ledighet i veckan.

Fram till ganska nyligen var migrantarbetare i landet tvungna att få tillstånd från sin arbetsgivare för att kunna byta jobb eller lämna landet. Det fanns heller ingen minimilön för migrantarbetare, vilket infördes i augusti.

Men de arbetsrättsliga reformerna ser inte ut att ha gjort någon skillnad för de kvinnliga migrantarbetare som jobbar i hushåll, enligt Amnesty international som har pratat med 105 kvinnor som anställts som hushållsarbetare som också bott på sin arbetsplats.

En majoritet av kvinnorna som Amnesty har pratat med berättar att de hade långa arbetspass, omkring 14 timmar per dygn och hälften arbetade längre än så, hela 18 timmar om dygnet, utan någon ledighet alls. 87 kvinnor uppgav att de fått sitt pass beslagtaget av sin arbetsgivare.

Utsätts för fysiska och sexuella övergrepp

Flera kvinnor uppgav också att de förnedrats och utsatts för förolämpningar och en del vittnade om fysiska- och sexuella övergrepp av arbetsgivare eller gäster som var på besök i hushållet kvinnorna arbetade på.

Enligt Ami Hedenborg, talesperson för Amnesty Sverige, är kvinnornas vittnesmål ett tydligt tecken på att reformerna inte blivit implementerade på rätt sätt eller ens tillämpade överhuvudtaget.

— Istället framkommer bilden av ett system som fortsätter tillåta att arbetsgivare behandlar migrantarbetare som arbetar i deras hem som ägodelar och inte som människor, säger Ami Hedenborg, i ett pressmeddelande.

Brister i systemet trots reformer

Enligt Amnesty finns det flera faktorer som gör dessa övergrepp mot migrantarbetare möjliga. Man pekar bland annat på bristen av kontrollmekanismer som säkerställer att lagen följs samt att delar av att Qatars så kallade sponsorsystem, Kafala-systemet (se faktaruta), fortsätter att ge arbetsgivare stor makt över sina anställda.

Ett annat stort problem är att de arbetsgivare som begår brott eller övergrepp mycket sällan ställs till svars. Att löner inte betalas ut och att pass beslagtas av arbetsgivare utreds också sällan och får därmed nästan aldrig konsekvenser.

För bara två år sedan saknades en instans som kunde behandla klagomål från hushållsarbetare. 2018 etablerade Qatar kommittéer som skulle lösa arbetsrelaterade konflikter, men systemet har fortfarande stora brister och de få kvinnor som får möjlighet att vända sig till kommittéerna upplever processen som både långsam och stressande. Under processens gång riskerar de dessutom att förlora sin lagliga rätt att vistas i landet, sin inkomst och sitt boende.

Saknar skydd

Även om hushållsarbetare i dag har möjlighet att lämna hushållet i teorin, så får det i praktiken inte någon stor effekt då dessa människor saknar skydd som säkerställer att lagarna tillämpas.

— Ingen av de kvinnor som Amnesty talade med har fått upprättelse genom att personen som utsatt dem för övergrepp har ställts till svars för sina gärningar. Om Qatar menar allvar med att skydda människor som arbetar i hushåll från att utnyttjas måste man skicka ett tydligt budskap till arbetsgivare om att övergrepp i arbetslivet inte tolereras, säger Steve Cockburn, chef för avdelningen som har hand om ekonomisk och social rättvisa på Amnesty.

Förbjudet att bilda fackföreningar

För de kvinnor som vill anmäla fysiska- och sexuella övergrepp är det brottmålsdomstolar som gäller. Men eftersom många av migrantarbetarna saknar förtroende för systemet och ofta är i stark beroendeställning till sina arbetsgivare, är det inte många som vågar vända sig till domstolarna. Kvinnorna har heller inte möjlighet att bryta sin isolering genom att bilda eller gå med i fackföreningar, då detta är förbjudet för alla migrantarbetare i landet.

— Vi uppmanar myndigheterna i Qatar att ta konkreta steg för att säkerställa att lagen implementeras fullt ut, att robusta mekanismer för inspektioner inrättas och att man med full kraft agerar när det gäller arbetsgivare som utsätter anställda för övergrepp. Trots försök att reformera arbetslagstiftningen sviker Qatar fortfarande de kvinnor i landet som är i störst behov av stöd och skydd, säger Steve Cockburn.

Du kan läsa mer om rapporten här.

Qatars sponsorsystem "Kafala"

Bygger på att migrantarbetares anställning på ett lagligt sätt binder dem till sina arbetsgivare.

Arbetsgivare till migrantarbetare i Qatar hade tidigare rätt att:

Betala för visum och utfärda uppehållstillstånd.

Stoppa en arbetare från att byta jobb, medan deras kontrakt fortfarande gäller, oftast upp till fem års tid. (Upphävt).

Rapportera en arbetare som ”försvunnen”, vilket leder till gripanden eller deportering.

Kontrollera om arbetarna kan lämna landet genom att utfärda utresetillstånd. (Upphävt).

Även om delar av Kafala-systemet i teorin har avvecklats genom en rad olika reformer under de senaste åren, menar Amnesty att systemet delvis fortsätter att ge arbetsgivare stor makt över migrantarbetarna.

Källa: Amnesty international